Filtračný materiál


Filtračná vata / filtračné umelé vlákna
Filtračná vata
 Je to hustá sieť vlákien, ktoré čistia vodu mechanicky - odstraňujú zbytky drobných i hrubých nečistôt. Môžeme ju použiť v prvej alebo poslednej fáze čistenia. Rýchlo sa zanášajú a treba ich častejšie čistiť.
                 možnosti použitia

Keramické valčeky
Keramické valčeky

 Je to narezaný hladký dutý trúbkovitý materiál. Môže sa použiť na biologickú alebo na mechanickú filtráciu. V prípade použitia na biologickú filtráciu má malú účinnosť, nakoľko jeho povrch je hladký a valčeky majú malý povrch na usídlenie baktérií.
              možnosti použitia

Sinterové sklo
Sinterové sklo
 Tvarovo je materiál podobný keramickým valčekom, poprípade sa vyrába vo forme guličiek. Vyrába sa tavením oxidu kremičitého (colloidal silicia), ktorý po rýchlom chladnutí prejde do sklovitého stavu. Má extrémne pórovitú štruktúru s veľkou plochou na usídlenie baktérií. Používame ho na biologickú filtráciu. Vonkajšia plocha na osídlenie pre baktérie sa udáva okolo 0,3m2 na liter materiálu, poprípade celková efektívna plocha 270 až 450m2/L materiálu.
 (podľa mňa sa časom póry zanesú nečistotami a s "extrémne" pórovitého materiálu sa stáva "keramický" valček...)
                    možnosti použitia

Molitan
Molitan
 Je vyrobený z polyuretanu (PUR). Môže sa použiť na biologickú alebo na mechanickú filtráciu. Je veľmi pórovitý a poskytuje baktériám veľkú plochu na usídlenie. Na výber je viacero rôznych veľkostí vnútornej štruktúry ktoré môžeme navzájom skombinovať.
možnosti použitia


Vulkanická drť
Vulkanická drť
 Sú to malé, veľmi ľahké pórovité kamienky, vhodné na usídlenie baktérií.
(Myslím, že funkčnosťou dokonale nahrádza umelo vyrábané filtračné materiály)
          možnosti použitia


Aktívne uhlie Aktívne uhlie

 Aktívne uhlie má spoločné meno pre skupinu umelo vytvorených, pórovitých uhlíkov s hubovitou štruktúrou. Môže byť vyrobené z niekoľkých materiálov. Avšak, bez ohľadu na základný materiál, štruktúra povrchu každého aktívneho uhlia je špongiová. V dôsledku tejto štruktúry, má kávová lyžička aktívneho uhlia celkový aktívny povrch veľkosti futbalového ihriska... Filtračná vložka musí byť vymenená po skončení odporúčanej životnosti, pretože môže dôjsť k uvoľneniu zachytených nečistôt do vody a spôsobiť otravu akvária. Filtračné vložky z aktívnym uhlím zaraďujeme do filtrácie len za konkrétnym účelom. Použitie pri bežnej prevádzke akvária napr. na prevenciu a pod. je aktívne uhlie nevhodné, pretože odoberá dôležité látky potrebné pre faunu a flóru v akváriu. Ďalšie informácie v samostatnom článku.
          možnosti použitia


Rašelina Rašelina

 Rašelina obohacuje vodu o huminové kyseliny, znižuje uhličitanovú tvrdosť vody a posúva pH do kyslej oblasti. Odporúča sa jej použitie pri nerese rýb, na prevenciu proti riasam, poprípade na priblíženie biotopu určitých druhov rýb. Môže byť vo forme granúl, ktoré pridávame do filtra alebo v "prírodnej" forme, kde ju treba dať napr. do pančuchy a zamedziť tým jej drobenie v akváriu. Pančuchu môžeme niečím zaťažiť a zavesiť zvrchu na kraj akvária do vody. Rašelina podobne ako koreň farbí jemne vodu do hneda.
(Pri používaní rašeliny nepoužívame zároveň aj aktívne uhlie. Uhlie by využilo svoju absorpčnú kapacitu k okamžitej neutralizácii všetkých vylúhovaných látok z rašeliny)
rašelina - možnosti použitia


Plastové telesá
Plastové telesá Plastové telesá
  Plastové telesá
 Plastové telesá sú z umelej hmoty tvarované rôzne útvary. Používame ich na biologickú filtráciu, funkčnosťou sa podobajú keramickým valčekom. Používajú sa väčšinou v externých väčších filtroch.
     plastové telesá - možnosti použitia


Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

05/2003