Aulonocara fire fish - Autori: Karin Fuljerová, Imrich Fuljer

Organizmy, vznikajúce krížením rodičov rozličných rodov, druhov, rodičov z rozličných lokalít, nazývame hybridmi. Takéto organizmy bývajú často hodnotené negatívne, označované tiež ako „bastard“. Krížence vznikajúce bez priameho zásahu človeka, nazývame prirodzenými hybridmi. V prírode sa organizmy krížia len v rámci rovnakého druhu, alebo s druhmi blízko príbuznými. Prežitie takýchto jedincov zavisí od ich schopnosti adaptovať sa v prirodzenom prostredí. Často sa tykýto „hybrid“ stáva novým druhom, či poddruhom a úspešne sa zaradí do zoznamu prirodzených rýb. S „hybridmi“ sa stretneme takmer všade, ani akváriové ryby „hybridy“ neobišli. Milovníci krevetiek, terčovcov sa s nimi stretávajú neustále, africké cichlidy tiež nie sú výnimkou. Obrovský rozruch medzi priaznivcami afrických cichlíd na celom svete spôsobila Aulonocara FIRE FISH. Táto ryba sa po prvý-krát objavila v Ázii. Jej „zrod“ siaha ešte do minulého storočia/ 1996/. Farba týchto tzv. pink Aulonocar však nebola ani zďaleka taká výrazná. V poslednej dobe sa objavuje názor, že Aulonocara fire fish, v podobe ako ju poznáme, je čisto nemeckým „dielom“. Na trhu sa objavuje niekoľko farebných variánt FIRE FISH. Časť z nich ma výraznejšiu oranžovú farbu tela, časť je viac červená, niektoré majú tiež viac modrej na hlave. Práve podľa týchto farebných odchýliek, si akvaristi, najmä tí nemeckí, vytvorili ďalšie názvy ako Dragoon Blood alebo Red Orchidee. Jednotlivé farebné odtiene sú spôsobené selekciou najfarebnejších rýb a ich následným krížením. Tak vznikajú rozličné farebné odchýlky. Výsledná intenzita sfarbenia A.fire-fish je samozrejme podmienená tiež vhodnými parametrami vody, jej čistotou a určite nezanedbateľným faktorom je kvalita ponúkaného krmiva. Nám sa osvedčila pri dospelých rybách mrazená artémia, mrazená patentka /doplnok/, zo sušených krmív je základom O.S.I./ Prostar Maintendance, Brine Shrimp Artemia,Spirulina , RTB granulka/. Pri potere začíname samozrejme s liahnutou artémiou, následne s cyclopom a od veľkosti cca 2cm si začínaju ryby privykať na granule SAK 55 a O.S.I.. Práve vysoký podiel karotenových pigmentov v krmive je základom intenzívnych farieb tejto rybky, zároveň je zárukou toho, že rybka si danú farbu udrží. Niektoré farebné formy týchto aulonocár si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie. Ryba, nazývaná len názvom Aulonocara fire fish, je charakteristická oranžovejšou farbou tela, len s jemne naznačenými modrými prvkami:

aulonocara

Aulonocara fire fish

aulonocara

/Foto: Cichlid-Fuljer 2008/

Ako Aulonocara dragon blood sa prezentuje rybka s červenším sfarbením tela, tiež s výraznejšími modrými znakmi. My sme kupovali tiež takúto variantu fire fish, pod názvom Aulonocara fire fish „Ice blue“

aulonocara

Aulonocara fire fish „Ice blue“ / Foto Cichlid-Fuljer 2008/

Mnoho chovateľov si kladie otázku, ako vlastne Aulonocara fire fish vznikla? Odpoveď: Krížením Aulonocary red rubin s ? Prípadne šľachtením A.red rubin? Aulonocara Red Rubin je tiež forma, ktorá nepochádza priamo z jazera. Je vyšľachtená z Aulonocary Chipokae. A. stuartgranti "Chipoka" bola predmetom odchovných programov v Nemecku. Výberom populácií s bohatším zastúpením červenej farby bola vyšľachtená práve Aulonocara sp. Rubin Red. Jej pomenovanie sa medzi akvaristami úspešne udomácnilo. Ako daľej prebiehal vývoj k A.fire fish je otázka, na ktorú zrejme stopercentnú pravdivú odpoveď nedostaneme nikdy. Možno je pravdou, že druhou rybou, podieľajúcou sa na krížení s A .red rubin bola zebra red red. Možno je pravdou, že výsledná A.fire fish je len výsledkou selekcie najčervenších jedincov z A.red rubin. Ja sa skôr prikláňam k tej druhej alternatíve, jednoducho nevidím odchýlky stavby tela, ktoré by sa logicky museli objaviť pri krížení s red red. A. fire fish je pokojná rybka, ktorá sa hodí do kombinácie s ďalšími druhmi Aulonocár, pokiaľ však chcete odchovávať mladé, s takouto alternatívou sa treba rozlúčiť, kríženie medzi jednotlivými druhmi v jednom akváriu je „zaručené“. Vhodnými partnermi sú tiež: Copadiochromis, Cyrtocara, Protomelas, Julidochromis, Sciaenochromis atď. Odporúčaná veľkosť akvária od 200 litrov. Minimálny počet, keďže sa jedná o skupinovú rybu, je 6 jedincov. Vhodný pomer pohlaví je 1:1. Mladé jedince sa rodia v dvoch farbách, jedna je bielo-ružová, to sú jedince, z ktorých neskôr vyrastajú ryby s farbou A. fire fish. Druhou farbou je šedo-čierna. Podiel týchto “nepravých“ A.fire fish je 0-20% pri jednom vrhu. Farba mladých A.fire fish sa rastom zintenzívňuje, už vo veľkosti okolo 3cm dosahujú rybky oranžovo-červenú farbu, avšak ešte ani zďaleka nie konečnú. Vtedy sa už dá približne rozoznať pohlavie jedincov. Samček A.fire fish má intenzívnejšiu farbu tela, farba samičky je však tiež vcelku príťažlivá. V podstate je to jediná farebná samica z rodu Aulonocár. Práve tento fakt je jedným z dôvodov, prečo sa ľudia rozhodujú pre A.fire fish. Nechcem sa stavať na stranu zástancov kríženia rýb mimo prirodzeného biotopu, na stranu „vyšľachťovacích programov“, nechcem však patriť ani medzi skupinu kritikov, môj pohľad na fire fish je jasný: Aulonocara fire fish je nádhernou, pokojnou rybkou, ktorá osvieži každé akvárium svojou prenikajúcou farbou.

Tu si môžete pozriet A.fire fish z našej chovne vo forme videozáznamu :

www.youtube.com/watch?v=D3WwhiCVROo

Autori: Karin Fuljerová, Imrich Fuljer

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

09/2008