Externý biofilter

      Osobne ma najviac inšpirovali nespočetné informácie o princípoch biologickej filtrácie na nete a samozrejme finančná stránka veci. Išlo mi o to, vytvoriť filter, ktorý bude v prvom rade bezpečný, jednoduchý, čo sa týka zhotovenia a údržby a zároveň bude plniť svoju funkciu. Vzhľadom na moje požiadavky som sa už na začiatku rozhodol pre pomaly tečúci externý biofilter (rozhodnutie padlo hlavne po preštudovaní článkov www.discus.cz/web/index.php?page=technika&clanek=29 a www.discus.cz/web/index.php?page=technika&clanek=28 )

     Samotná konštrukcia filtra nie je ničím novým a preto sa v tomto článku zameriam skôr na základné princípy celého procesu a praktické rady, ktoré určite pomôžu každému, kto si chce biofilter zhotoviť sám.

     Materiál:   sklo - je vhodné hrúbky 4-6 mm (podľa veľkosti filtra)

                    molitan

                     akvarijný silikón

                     hadičky, redukcie na výtokovú časť čerpadla

                     samozrejme nejaké čerpadlo, v našom prípade úplne postačí to najmenšie s malým výkonom.

      Čo sa týka skla, tak niektorých sklenárstvach majú tzv. II. triedu - je tam výrazný cenový rozdiel a sem tam nejaký škrabanec na ext. filtri predsa nevadí. Z hľadiska bezpečnosti si myslím, že tiež nie je dôvod na nejaké starosti, pretože samotný filter je veľmi kompaktná konštrukcia, spevnená najmä priečkami medzi jednotlivými komorami.

     Najlepšie a najbezpečnejšie umiestnenie filtra je vedľa akvária prípadne za ním. V tomto prípade sa aj ľahšie nastavuje pomalá filtrácia, čiže prietok filtrom. Podmienkou je aby bol filter rovnako vysoký ako akvárium, alebo presne povedané, aby lícoval vrch akvária a filtra (čiže môže byť aj menší, ale treba ho podložiť). Aby sa mohol filter pohodlne čistiť doporučujem komory dostatočne široké - zhruba asi 8 cm (aby sa tam zmestila ruka). Ak budú užšie, môžeme použiť na čistenie novú kefu na fľaše. Ako som uviedol vyššie, samotná konštrukcia nie je ničím novým - klasická kaskáda s prepážkami.

      Zastavil by som sa pri prvej komore, pretože je najdôležitejšia. Najvýhodnejšie je, aby mala uzavreté dno, tzn., aby pritekajúca voda z nej pretekala do druhej komory vrchom. Na jej dne sa tým pádom nahromadí pevný, hrubý odpad, ktorý pohodlne poodsávame a molitan vyžmýkame. Molitan v tejto komore by mal byť hrubší, aby prepúšťal nitrifikačné baktérie ďalej a aby sa dal dobre vypláchnuť. Veľmi dôležitá je výška prvej prepážky. Ak použijeme prívodnú hadicu z akvária dostatočne hrubú (vnútorný priemer aspoň 1,2 cm), stačí jej výška o 2,5-3 cm nižšie ako je hladina vody v akváriu a zároveň si vytvoríme určitú rezervu ak by sme chceli zvýšiť prietok. Tenká prítoková hadica nezaručí dostatočný prítok vody na filtráciu pri uvedenom rozdiele hladín. Zvolil by som silikónovú hadicu, ľahko sa ohýba a čistí.

biofilter

      Ďalšou podmienkou je samozrejme pomalý prietok celým filtrom (to je vlastne podstata samotného filtra). Do prvej komory môžeme v pohode umiestniť aj molitan (ten najhrubší). Aby sme zabezpečili prietok cez neho, tak si necháme pri objednávaní v ňom vyvŕtať pozdĺž otvor, do ktorého vsunieme trubku, ktorej vnútorný priemer bude väčší ako vonkajší priemer prítokovej hadice, tak aby sa hadica dala do nej pohodlne zasúvať alebo vyťahovať. Dĺžku trubice volíme tak, aby dole mierne trčala z molitanu a hore prevyšovala hladinu vody . Trubka môže byť aj užšia, ale v tomto prípade musíme zabezpečiť vodotesné napojenie na hadicu. Nevýhodou bude ťažšia manipulácia pri čistení. Týmto zabezpečíme, že všetka voda bude pretekať cez trubku na spodok prvej komory a následne celým objemom prvého molitanu smerom nahor.

      Každú ďalšiu prepážku, cez ktorú preteká voda vrchom stačí znížiť o 0,5-1,0 cm oproti predošlej (ktorou taktiež preteká voda vrchom). Množstvo prepážok (a teda aj komôr) je ľubovoľný. Do poslednej komory umiestňujeme čerpadlo, výhodné je, ak do nej priteká voda zospodu (tzn., že min. by boli vhodné 3 komory). Aj tu môžeme umiestniť pod čerpadlo molitan (najjemnejší), čo zároveň výrazne znižuje jeho hlučnosť. Prepážky, ktorými preteká voda zospodu stačí umiestniť 1cm nad dno (kvôli pohodlnému čisteniu). Tieto prepážky sú hore samozrejme zarovno s bočnými sklami.

biofilter

     Molitan je vhodné použiť rôznej zrnitosti, aby mohli prechádzať nitrifikačné baktérie do ďalších oddielov filtra a tým jeho efektívnosť maximalizovať. Od najhrubšieho postupne zjemňovať až k výtokovej časti. Za efektívne filtrujúci molitan považujeme ten objem molitanu, ktorý sa nachádza medzi dvomi prepážkami. Práve z tohto dôvodu je vhodné používať čo najmenšie rozdiely hladín, aby sa maximalizoval objem, ktorý ponúka samotný filter. Tento fakt treba zohľadňovať pri výpočtoch. Dôležité je taktiež dodať, že rozmery molitanov, teda šírky a hĺbky by mala byť samozrejme o niečo väčšie ako sú rozmery komôr, aby držali na svojom mieste a nevyplávali.

      Pri filtroch tohto typu nie je potrebné vytvárať prevzdušňovacie prepážky, skôr naopak, naša snaha je vytvoriť anaeróbne procesy degradácie metabolitov a vytvorenie ich dostupných foriem pre rastliny (odkazujem na článok uvedený vyššie). Pravidlo veľkosti objemu molitanu : na 1 liter použiť 0,05 - 0,1 l efektívne filtrujúceho molitanu, orientačne v tabuľke 1.

      Najdôležitejšou podmienkou celej pomalej biologickej filtrácie je teda pomalý prietok filtrom. Túto podmienku zaručíme obmedzením výtoku z čerpadla. Riadime sa pravidlom: na 1 liter akvária obmedzíme prietok na 0,05-0,1 l/h. Orientačné maximálne a minimálne hodnoty uvádza tabuľka, pre ľahšiu prácu s nastavovaním výtoku uvádzam aj hodnoty prietoku litrov za minútu:

biofilter

      Ak to prepočítame tak obsah akvária prejde filtrom raz za 10-20 hodín (čo je pre rastlinné akvária s primeraným počtom rýb úplne postačujúce).

      Finančnú stránku je veľmi jednoduché prepočítať podľa materiálu potrebného na samotnú stavbu, (ja osobne som našiel v práci 2 sklenené tabule z políc, ktoré boli vyradené už vyše15 rokov, stálo ma to len 5 minút umývania od špiny a prachu, čerpadlo som použil z predošlého filtra Aquael). Taktiež je každého osobné rozhodnutie, či si to nechá zlepiť odborníkom, alebo sa to pokúsi zlepiť doma sám. Asi najnákladnejšou zložkou sa potom stáva čerpadlo, opäť ale podotýkam, že úplne postačuje malé, nehlučné s nízkym výkonom a taktiež filtračný materiál. Nakoniec dáme krycie sklo, v ktorom sme si dali vyvŕtať diery pre hadice. Ako držiaky naňho odporúčam použiť napr. menšie trojuholníky, vlepené do kútov, keďže chceme predísť komplikáciám pri vyberaní a čistení filtračných médií.

      Ako jednu z množstva možností, môžem pre inšpiráciu uviesť konkrétny príklad už zhotoveného, funkčného biofiltra. Výroba začala návrhom, kde som sa uistil, že bude aj v praxi sedieť všetko ako má. Teda rozmery skla a taktiež objem a rozmery molitanov pri ich objednávaní na mieru, keďže som chcel predísť chybe.

biofilter

       Pri prepočítavaní rozmerov pred kúpou alebo rezaním skla je dôležité počítať ich aj s hrúbkou skla. Tu som použil pre plášť hrúbku skla 5mm, pre priečky 4mm. Ale znova pripomínam, čo do rozmerov a hrúbok skiel, záleží na konkrétnych požiadavkách, ktoré si musí zvoliť každý pre svoje nároky a podmienky.

      Inštalácia prebieha nasledovne: nainštalujeme prítokovú a odtokovú hadicu. Dôležité je, aby konce obidvoch hadíc boli dostatočne pod hladinou tak v akváriu ako aj vo filtri a ich bezpečné uchopenie, aby sa nevyšmykli považujem za samozrejmosť. Spôsob uchopenia a polohu v akváriu a na čerpadle, ako aj nastavenie výtoku z čerpadla už prenechávam na vlastnú tvorivosť. Čiže po umiestnení filtra a upevnení hadíc doplním filter vodou tak aby hladina bola o niečo nižšia ako je hladina v akváriu. Potom jednoducho nacucnem do hadice vodu a vsuniem ju do trubky v molitane (v 1. komore) tak, aby sa do nej nedostal predtým vzduch. Hadicu zasuniem dostatočne hlboko, aby sa nevyšmykla. Po vyrovnaní hladín a doplnení vodou zapneme čerpadlo a filtrácia beží.

      Poloha vedľa akvária zaručuje okrem bezpečnosti aj praktickosť. V prípade výpadku prúdu sa vyrovnajú hladiny vo filtri a v akváriu, po znovu zapojení prúdu sa vytvorí opäť predošlý rozdiel hladín a filtrácia bez akéhokoľvek zásahu znovu nabehne. Nastavenie prietoku môžeme potom zabezpečiť buď elektronickým obvodom pomocou reostatu alebo kohútom na výstupe z čerpadla alebo jednoducho užšou hadičkou (tvorivosti sa medze nekladú).

           

      V tomto článku som sa snažil vystihnúť podstatu problematiky filtrácie a jej čo najjednoduchšiu aplikáciu v praxi. Možno sa niektorým čitateľom zdá článok málo konkrétny, ale vychádzam z toho, že každý má svoje vlastné špecifiká a sám najlepšie vie, ako aplikovať nadobudnuté poznatky. Verím, že sa rozvinie rozsiahlejšia diskusia vo vytvorenej téme k uvedenému článku, kde môžeme konkrétnosti rozoberať zo všetkých strán.

      Ďakujem Tomášovi za spoluprácu, najmä technické príspevky ale hlavne za to, že ma v podstate k napísaniu článku "dokopal".

Matúš

diskusia k článku pomaly tečúci externý biofilter - www.akva.sk/viewtopic.php?t=7373

12/2007