Stavba externého filtra - Igor Popluhár

  Nádoba filtra je zlepená zo 4 milimetrového plexiskla, v troch rohoch je spoj ešte vystužený hranolom 6 x 10 mm (6 mm plexisklo) (červené šípky), slúžia zároveň ako vodiace lišty pre bočný hranol z molitanu (modré šípky).

filtracia_igor

Rozmery (v x d x š): 420 x 245 x 108 Objem: 11 litrov

Náplň: 2 x 390 x 75 x 100 Objem náplne: 5,9 litra

  Štvrtý roh je vystužený naliatym Dentacrylom (niečo ako tekuté plexisklo), aby sa do tohto rohu dala umiestniť nasávacia trubka 18 mm priemeru, a zabrala čo najmenej miesta. Trubka sa dá zohnať v obchodoch s elektroinštalačným materiálom.

  Filter je v podstate rozdelený na 5 komôr. Komory A a B sú pre molitan. Do komory C sa cez nasávaciu trubku a kanál na dne filtra (popod molitan) privádza samospádom voda z akvária. Komory D a E sú spojené na dne (pod molitanom) ďalším kanálom. V komore E je umiestnené čerpadlo, ktoré prečerpáva vodu do akvária, tým je hladina v D a E nižšia a voda z C preteká cez molitan do D a E. Rozdiel hladiny medzi akváriom a filtrom je cca 3 cm pri vyčistenom molitane.

Ohyby nasávacej trubky sú zlepené asi zo 4 kusov šikmo zrezaných trubiek. Trubka sa zasúva do rozšírenej trubky vlepenej na dne do rohu filtra (obr: 09), ktorá ústi do kanálu a do komory C. Vývod čerpadla je z narezanej trubky z odkalovača bežne dostupnom v akva obchodoch. Ohyby sú robené tak isto ako nasávacia trubka, ale spojené letovačkou (nedá sa to lepiť) a spájané hadicou (záhradkárska predajňa). Všetko som lepil lepidlom na novodurové trubky. Komora C je v strede vystužená lištou zlepenou z viacej pásov plexiskla do tvaru T a tie sú prilepené tak, že tvoria vodiace lišty pre molitany (zelené šípky). Lišty T sú oproti sebe spojené 4 pásmi plexiskla, aby nedochádzalo vydúvaniu plexiskla pod tlakom vody.

Na ľavo od čerpadla sú prilepené vodiace lišty pre molitan v komore B (modré šípky) a tie sú tiež spojené pásmi plexiskla. Dno je v podstate dvojité, aby tadiaľ mohla prúdiť voda. Celé je to položená na konzole pripevnenej na podstavci akvária (obr: 10). Lepené rohy filtra som ešte prelepil priesvitnou izolepou (pre istotu).

  Výtok z čerpadla mám riešený dvomi spôsobmi:

1. voda vyteká priamo z trubky (obr: 01)

2. na vývod je nastrčená rozstrekovacia rampa (obr: 02).

Podľa potreby sa to dá umiestniť nad hladinu, alebo pod (obr: 02 a 03).

  Čerpadlo je prísavkami prilepené približne v strede výšky filtra. Ak je na dne tak nasáva usadeniny a nečistoty, ktoré mi potom zapchávali rozstrekovaciu rampu.

  Náplň tvoria dva molitany, hrubý a jemný. Voda preteká najprv cez hrubý, aby nedochádzalo k upchávaniu jemného molitanu (obr: 08) (v podstate som nezohnal vhodný rozmer inej zrnitosti“).

  Problém nastáva pri čistení, molitan ide v pohode vybrať, ale späť sa mu nechce a treba ho presviedčať. Má na to dva dôvody:

1. je široký 100 mm, komora však iba 98 mm. Rozdiel 2 mm stačí robiť problémy

2. plexisklo je zvnútra doškriabané, takže na to pozor.

Filter_01  Filter_02  Filter_03  Filter_04  Filter_05  Filter_06  Filter_07

Filter_08  Filter_09  Filter_10  Filter_11  Filter_12  Filter_13  Filter_14

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

06/2003