Filtrácia v akváriu

  Typ a spôsob filtrácie je u každého akvária rôzna. Záleží, akú máme predstavu ako by malo akvárium vyzerať. Nie každé akvárium potrebuje mať svoju filtráciu. Či to bude verná kópia biotopu určitej skupiny rýb, alebo husto osadené akvárium rastlinami s minimom rýb atd.. Ak sa napr. rozhodneme pre akvárium len s rastlinami - žiadnu filtráciu potrebovať nebudeme.

Prečo treba mať vôbec v akváriu filter?

dusitany

Ryby vylučujú čpavok NH3, ktorý vzniká štiepením proteínov

(rozpad bielkovín, moč, výkaly..).

Baktérie Nitrosomonas premieňajú čpavok na dusitany NO2.

Baktérie Nitrobacter premieňajú dusitany na dusičnany NO3.

Tieto baktérie obývajú celé akvárium (substrát, rastliny, dekorácia atd.). Rastliny (vhodne zvolené a v dostatočnom množstve pri správnom osvetlení) spotrebúvajú dusičnany a fosfáty. Takýto kolobeh funguje v prírode, ale mi mu v akváriu musíme filtráciou a pravidelnou výmenou vody pomôcť.

V akvaristike poznáme filtre vnútorné a vonkajšie a tie pracujúce ako mechanické alebo biologické.

Mechanické filtre nám odstraňujú malé viditeľné častice z vody akvária, ktoré sú zachytávané väčšinou na filtračných molitanových penách rôznych veľkostí a pórov. Vo vode rozpustené látky nám mechanický filter už neodstráni. Zachytené nečistoty je treba pravidelne odstraňovať, aby sa ďalej v akváriu nerozkladali a neznečisťovali vodu.

 princíp filtrácie

Biologické filtre okrem mechanickej filtrácie plnia aj funkciu biologickú. V ich filtračných náplniach žijú dôležité druhy baktérií, ktoré sa starajú o premenu a odstraňovanie jedovatých a odpadových látok (dusitany,dusičnany,fosforečnany...). Na konci celého procesu zostanú vo vode vätšinou len neškodné minerálne látky. Baktérie k svojmu životu potrebujú dostatok kyslíka a pohyb vody. Od prekysličenia filtru záleží, aké v ňom bude množstvo populácie baktérií.

Vnútorné filtre:

vnútorný filter

Vnútorné filtre prichytené na skle v akváriu sa používajú zväčša na mechanickú filtráciu. Filtre majú malý objem filtračnej náplne, ktoré treba častejšie čistiť. Ak sa filtračná náplň nečistí - filter začne pracovať biologicky. Takáto filtrácia je vhodná pre menšie akváriá s väčším počtom rastlín a menšou osádkou rýb. Filter čistíme podľa potreby - odporúčal by som čistiť aspoň raz do 10-14 dní a pri tom meniť časť odsatej vody za novú a tým sa sčasti zbaviť dusičnanov.

čerpacia hlava + molitan

Vnútorné filtre vlastnej výroby:

Ich konštrukcia je veľmi jednoduchá. Podľa veľkosti akvária si zvolíme vhodnú čerpaciu hlavu napr. s regulovateľným výkonom. Podľa veľkosti akvária, osádky rýb a zariadenia volíme veľkosť molitanovej kocky/obdĺžnika, ktorý sa nasunie zospodu na čerpaciu hlavu na jej nasávaciu rúrku. A to je všetko. Pre filter nájdeme už len vhodné miesto v akváriu aby nepôsobil rušivo a zároveň aby príliš nečeril jeho výtok hladinu vody. Ak zvolíme patričnú veľkosť molitanovej filtračnej vložky, filter nám veľmi dobre poslúži tak mechanicky ako aj biologicky. Filter čistíme podľa potreby. Nepreplachujeme však molitan v chlórovej vode - tým by sme zničili dobré baktérie ktoré sa v ňom časom usídlili, ale napr. v nádobe odsatej vody pri odkalovaní dna akvária.

Vnútorné pôdne filtre

Vnútorné pôdne filtre:

Základná doska filtra je umiestnená na dne akvária a je prikrytá substrátom (nemôžeme použiť napr. piesok lebo by nám zaniesol otvory vo filtračnej doske). Voda buď presakuje dolu substrátom a vracia sa za použitia vzduchovej pumpy rúrkou do akvária alebo je naopak voda v akváriu nasávaná cez rúrku a tá je pretláčaná nahor cez substrát. Toľko teória. Osobne nemám s podobným typom filtrácie žiadne skúsenosti, ale z rozprávania akvaristov ju nedoporučujem. Rast rastlín býva problematický, nemožno tu napríklad použiť živinovú zmes pre rastliny ktorá sa dáva na dno akvária a prikríva sa klasickým štrkom - živiny by nám požitá filtrácia odplavila. Pri zanesení filtra a jeho následnom vyčistení je nutné rozobrať celé akvárium.

Vonkajšie filtre:

Vonkajší kanistrový filter

Vonkajší kanistrový filter. Voda sa prečerpáva z akvária napr. cez sací kôš prívodnou hadicou do filtra. Filter je uzavretá nádoba v ktorej môže byť rôzny filtračný materiál ( keramika, aktívne uhlie, filtračná vata, molitan ...). V porovnaní s vnútorným filtrom máme teraz možnosť použiť viac filtračného materiálu rôzneho typu a využitia. Vo vhodnom filtračnom materiály žijú baktérie starajúce sa o biologickú filtráciu (usídlenie baktérií trvá približne 4-8 týždňov). Čerpadlom sa voda vracia cez jednotlivé filtračné vrstvy späť do akvária. Filter môžeme umiestniť vedľa alebo pod akvárium napr. do skrinky. Prívodná aj nasávacia hadica by mala byť dostatočne zaistená. Filter čistíme podľa potreby (ak prúd vody vytekajúci z filtra výrazne zoslabne). Pri čistení premyjeme pod vodou len prvú náplň filtru v ktorej sa zachytávajú mechanické nečistoty. Zvyšok náplne nečistíme, a ak - tak len v odsatej vode z akvária. Aby sme zabránili častému upchatiu filtra a nasávacej hadice väčšími nečistotami, môžeme dať na sací kôš molitan, ktorý bude zachytávať všetky hrubé nečistoty už v akváriu. Predĺžime tým jednotlivé intervaly čistenia filtra a tým aj zlepšíme podmienky dobrým baktériám vo filtri. Veľkosť a výkon filtra si vyberáme podľa veľkosti akvária. Umiestnenie filtra nemá na výkon čerpadla žiadny vplyv - obeh vody je hydrostaticky uzatvorený a čerpadlo vyvíja stále rovnaký tlak.

biopot

Vonkajší kanistrový filter vlastnej výroby.

Vonkajší kanistrový filter si môžeme vyrobiť aj sami. Stačí nám napr. plastová nádoba s uzatvárateľným krytom. Ak filter a čerpadlo zoptimalizujeme a nebude v ňom príliš veľký tlak, môžeme použiť hoci aj prázdnu a čistú nádobu od primalexu. Otvory na prívod a vývod vody môžeme navŕtať rôznymi spôsobmi:

Vonkajší kanistrový filter vlastnej výroby

Schéma č. 3 - v tomto prípade už kryt musí vydržať tesniť veľký tlak

cerpadlo

  Čerpadlo si vyberieme podľa našich požiadaviek na výkon filtra a jeho umiestnenie v prevádzke.

       Umiestnenie čerpadla:

    Umiestnenie čerpadla

Výkon čerpadla závisí do akej výšky bude nasávať/tlačiť vodu z akvária alebo filtra.

biopress

 Na takýto spôsob filtrácie nám môžu veľmi dobre poslúžiť aj kanistrové filtre určené pre záhradné nádrže a jazierka. Ich objem býva neporovnateľne väčší, ako objem filtrov určených pre akváriá. Väčšinou bývajú bez vstavaných čerpadiel, čo nám len vyhovuje, nakoľko si výkon filtrácie môžeme prispôsobiť na naše podmienky v akváriu. Podľa umiestnenia filtra si vyberáme typ, ktorý bude spĺňať naše požiadavky - ak bude filter na úrovni akvária, stačí nám jednoduchší typ, ak bude filter umiestnený pod úrovňou akvária, treba hľadať s pevným uzatvárateľným krytom, ktorý vydrží silný tlak a nebude prepúšťať vodu.

filter filter filter filter filter

Powerclear 2500

 Ja som na tento typ filtrácie kúpil kanistrový filter určený pre záhradné jazierka Powerclear 2500. Filter má obsah 17L, 5w UV lampu a bol bez čerpadla. Filter má uzatvárateľný vrchný kryt s otvorom na prívod vody od čerpadla z akvária. V spodnej časti je otvor na odtok prefiltrovanej vody do akvária. Filter môže byť umiestnený vedľa alebo nad akváriom. Ak je filter napr. pod akváriom a tlačí vodu do výšky hladiny akvária, začne v ňom stúpať tlak a kryt začne prepúšťať vodu (v ponuke rôznych firiem vyrábajúce filtre pre záhradné jazierka sú aj filtre s pevne uzatvárateľnými svorkami krytu, riešenými ako u kanistrových filtrov pre akváriá, takto riešené filtre by sa mali so zvýšeným tlakom vysporiadať). Čerpadlo maxi-jet 500 som umiestnil do akvária a na jeho sací kôš nasadil molitan zachytávajúci väčšie nečistoty. Nasatá voda ide cez čerpadlo hadicou do filtra kde prechádza cez UV lampu a jednotlivé filtračné náplne (viac vrstiev molitanu, lávová drť, keramické valčeky, plastový bio/materiál - všetok materiál bol dodaný k filtru). V spodnej časti filtru voda vyteká hadicou späť do akvária. Hadicu mám po celej zadnej dĺžke vo vrchnej časti prichytenú prísavkami. Do hadice som navŕtal množstvo otvorov, aby voda rovnomerne vytekala a nečerila hladinu. V prípade výpadku prúdu voda ostáva vďaka podtlaku bez možnosti nasatia vzduchu vo filtri a nepretečie do akvária (filter mám nad úrovňou akvária). Po obnovení napájania filter bez problémov pokračuje v prevádzke.

kanistrový filter kanistrový filter-uv lampa kanistrový filter-kryt čerpadlo maxi jet 500 pvc bio materiál kanistrový filter kanistrový filter

Vonkajší prietočný filter. Tento typ filtrácie vyžaduje samostatnú lepenú nádrž. Voda v ňom preteká cez oddelenia z rôznymi filtračnými materiálmi. Prefiltrovaná voda sa vracia späť čerpadlom do akvária.

 Na obrázku č1 je schéma filtra aj s prevzdušňovacími prepážkami na prekysličenie filtračného materiálu. V prvej komore totiž správne baktérie spotrebujú také množstvo kyslíka, že sa v ďalších komorách správne baktérie už nemôžu tvoriť pre nedostatok kyslíka - pre ich život nevyhnutný. Taktiež treba pri prvých komorách používať hrubší molitan alebo filtračné materiály, aby sa krmivo pre správne baktérie dostalo aj do ďalších komôr vo filtri.

   Vonkajší prietočný filter Vonkajší prietočný filter

 Na tento typ filtrácie treba akvárium dopredu pripraviť vyvŕtaním otvoru do skla na nasávanie/prepad vody do filtra. Ak to nie je možné, treba pre prepad spraviť zvlášť závesnú nádobu, aby nedošlo v prípade výpadku prúdu k pretečeniu akvária. Prepad funguje na princípe spojených nádob. Voda priteká čerpadlom z filtra do akvária, v akváriu a aj v závesnej nádobe sa zdvíha hladina vody vďaka spojovacej U rúrke. Tím sa vyrovnajú hladiny v akváriu aj v závesnej nádobe a voda môže odtekať vývodnou rúrkou späť do filtra. Pri spustení treba do prepadu aj spojovacích hadíc/rúrok naliať vodu - nikde nesmú byť žiadne bubliny vzduchu! Konštrukčných riešení je viacero:

   možnosti prepadu

  Ako v prípade kanistrového filtra vlastnej výroby treba čerpadlo dimenzovať na takú výšku, akú bude musieť vytlačiť vodu späť do akvária. Po správnom vyladení je čistenie a starostlivosť jednoduchá a bezproblémová. Prakticky sa čistí len prvá komora kde sa zachytávajú nečistoty, ostatné prepady slúžia na biologickú filtráciu.

Vonkajší závesný filter Vonkajší závesný filter. Filter je zavesený zvonku akvária na jeho bočnej hrane. Voda je nasávaná prívodnou rúrkou čerpadlom do filtra. Vo filtri prechádza cez filtračné materiály a samospádom preteká späť do akvária. Veľmi jednoduchá a pre menšie akvária dostatočná filtrácia. Pri zvolení správnych filtračných náplní pracuje tak mechanicky ako aj biologicky. Na nasávaciu rúrku môžeme podľa potreby nasunúť molitan na zachytávanie hrubých nečistôt.

Vonkajšie prekvapkávané filtre

Vonkajšie prekvapkávané filtre. Je to systém kde voda prechádza miskami umiestnenými jedna nad druhou, ktoré nie sú ponorené vo vode. Misky majú perforované dno a voda čerpaná do hornej časti systému postupne prekvapkáva buď priamo do akvária alebo do nádrže, odkiaľ sa čerpadlom dostáva späť do akvária. Pri takejto filtrácií majú baktérie dostatok kyslíka a tým majú väčší výkon.

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

04/2003