Prečo nepočúvať každého asistenia v predajniach s akváriovými rybami

Úvod

V tomto článku je ponúknutý pohľad na bežnú situáciu, ktorá môže nastať v predajni, kde plánujete nakupovať akváriové rybky. Nájdete tam predajcov ako začiatočníkov, ktorí toho o akvaristike nevedia príliš veľa, no môžete nájsť aj veľmi fundovaných a zapálených akvaristov, ktorí odmalička študujú a skúšajú rôzne postupy, od takých je radosť sa niečo nové priučiť a menej skúsení chovatelia zrejme, a oprávnene, považujú diskusiu s nimi za česť a za prínos. Preto sa nechcem dotknúť tých, ktorí pôsobia v rôznych akvaristických predajniach preto, lebo to skutočne považujú za svoje poslanie. Na druhej strane ale musíme priznať, že si často necháme radiť od predajcov s minimálnymi skúsenostiami... rovnako ako v iných oblastiach, aj v akvaristike platí tzv. „Normálne rozdelenie“, ktoré vraví, že 80 percent práce je vykonaných 20-imi percentami ľudí. Ja osobne som navštívil mnoho predajní s akvatistickými potrebami a vybral som si z nich také, kde som získal nové informácie, a kde som mohol svoje skúsenosti a otázky konzultovať zakaždým, keď som vošiel dnu. Sám neviem všetko a rád sa priučím, ak k tomu dostanem príležitosť.

Ak už teda chováte akváriové rybky, je veľmi pravdepodobné, že ste ich nakupovali z rôznych zdrojov, a ak máte ako akvarista málo skúseností, je ešte pravdepodobnejšie, že vám nejaké jedince časom uhynuli (to sa nakoniec musí stať každému, žiadna ryba nie je nesmrteľná). Pri nákupe sa totiž drvivá väčšina nakupujúcich orientuje podľa rád predávajúcich a často aj podľa svojich (občas) iracionálnych pohútok, predovšetkým teda v prípadne nováčikov. No ak sa nad tým zamyslíte, ak ste v predajni doposiaľ neboli, vôbec neviete, aké skúsenosti s chovom má personál. Uvažujte napríklad, ako mohol 20, alebo 25 ročný predávajúci nadobudnúť skúsenosti so stovkami druhov sladkovodných a morských rýb. Je pravda, že v praxi síce takéto prípady naozaj nájdeme, no ide skôr o výnimku. Ak začnete debatu a dostanete sa od povahy rýb k ich rozmnožovaniu, a začnete riešiť také detaily, ako je napríklad vodivosť vody, máte takmer istotu, že rozprávate s odborníkom. No ak narazíte na niekoho, kto nedisponuje dostatočnými vedomosťami, tak aj diskusia o vhodnej filtrácii zamrzne na bode, kedy budete spolu s obsluhujúcim personálom čítať informácie z obalov akváriových filtrov. Nižšie sa zamerajme na výber vhodných druhov a na to, čo je dobré sa pýtať nielen v súvislosti s výberom osadenstva do akvária.

Agresivita rýb

V predajniach s akváriovými rybami zvyčajne nájdete jedince, ktoré sú mladé a z toho dôvodu neviete bez bližších informácií nielen odhadnúť ich povahu v budúcnosti, no povedzme neviete nič aj o ich veľkosti a nárokoch na dostatočne veľké teritórium. Mal som to „šťastie“ navštíviť predajne, kde vám boli ochotní predať Štvorzubce s tým, že sú to relatívne mierumilovné rybky, ktoré sa bez problémov navzájom znesú a dokonca budú existovať v sladkej vode (je ale pravda, že určité Štvorzubce dokážu stráviť celý život aj v sladkej vode). Rovnaký prípad môže nastať aj pri výbere Rajovcov (chov popísaný napr. na sk.aqua-fish.net/clanky/rajovec-dlhoplutvy), Gurám, či Skalárov. Napríklad také Skaláre, aj keď sa jedná o ryby bez problémov žijúce v skupinkách, dorastajú vo všeobecnosti aj do dĺžky 15 cm, a povedzme štyria samci v 60 litrovom akváriu budú neustále zápasiť. Okrem veľkosti a teritoriality nielen pri Skalároch ide aj o problém s určovaním pohlavia. Vo väčšine prípadov je u mladých jedincov mnohých druhov rýb nemožné určiť pohlavie a práve to je jeden z dôvodov, prečo máte ostať ostražitý a neveriť každé slovo každému predávajúcemu.

V ideálnom prípade by vám predavač mal predostrieť všetky fakty ohľadom nárokov rybky v čase, keď dosiahne dospelosť, no nie vždy tomu tak naozaj je.

Je totiž jednoduchšie predať človeku produkt (rybu) a zarobiť, ako potenciálneho kupcu odradiť s vedomím, že v inej predajni mu takého rady nedajú a radšej od neho/jej zinkasujú peniaze.

Napríklad sa priamo pýtajte, aké rybky by si vybral samotný človek, ktorý sa vám snaží radiť, a taktiež sa pýtajte na dôvody, prečo by tak urobil. Prípadne sa opýtajte, aké akvárium má doma. Takto jednoducho dokážete zistiť, aký skúsený je samotný predajca. Samozrejme platí, čím viac sa pýtate, tým je vyššia šanca na odhalenie prípadných problémov. Rovnako totiž postupujú aj vyšetrovatelia v prípade podozrivých z trestných činov – pýtajú sa a väčšina ľudí, ak klame, sa nakoniec zapletie tak, že nič do ničoho nezapadá. Ak totiž nebudete zvedavý/á, môže sa vám stať, že nakúpite druhy, ktoré sa v dospelosti neznášajú, alebo dorastú do rozmerov, kedy im vaše akvárium nebude vyhovovať, a tak sa budú navzájom napádať, prípadne jedna ryba spôsobí smrť inej rybe.

Potreby rôznych druhov

Ak chcete chovať v nádrži viacero druhov rýb, prípadne ak chcete kombinovať rôzne rastlinky, spravíte najlepšie, ak sa opýtate na: Doporučené kŕmenie pre ryby a doporučený substrát pre rastliny

Či sú ryby aktívne počas dňa, alebo počas noci

Ktorú časť akvária najradšej obývajú (pri rastlinkách sa zas informujte na vhodné umiestnenie v zmysle popredie, pozadie, stred nádrže)

Či ryby a rastlinky vyžadujú rovnaké osvetlenie, existujú totiž ryby, ktorým príliš intenzívne osvetlenie spôsobuje stres (zvyčajne tie druhy, ktoré sú na spodku potravinového reťazca, a preto v prírode vyhľadávajú tmavšie lokality, kde sa cítia bezpečne)

Aké parametre vody (teplota, tvrdosť, prúdenie spôsobené napr. filtráciou – o filtrácii sa dočítate napr. na www.vivarista.sk/m/clanky/71) sú vhodné pre dané druhy

Aká veľká tá-ktorá rybka dorastie, otázka veľkosti je dôležitá aj pre rastliny. Je nepríjemné dookola kadých pár dní zastrihávať prerastené konce rastlín – navyše sa na zastrihnutých koncoch zvykne uchytiť riasa, čo nepôsobí esteticky

Pre istotu sa opýtajte aj na to, aká má byť uhličitanová tvrdosť vody pre daný druh. Je to trochu chyták, keďže s uhličitanovou tvrdosťou súvisí pH, ktoré je pri uhl. tvrdosti nižšej ako 4 nestabilné a tým pádom nechcené.

Pozor na nákupy s deťmi, predovšetkým tie sú doslova uchvátené farbami a tvarmi rýb, ich rodičia následne často podľahnú prosbám a vyberajú druhy rýb spôsobom „Beriem tú, tamtú a hentú“. Čím viac sa budete pýtať, tým viac informácií dostanete a tým lepšie sa nakoniec rozhodnete. Ak dospejete k nejakému súladu toho, aké prostredie dokážete rybkám doma vytvoriť s tým, čo dané druhy vyžadujú, vyvarujete sa nielen komplikáciam s údržbou akvária, ale taktiež nebudete poznať žiadne choroby akváriových rýb z vlastnej skúsenosti (budete o nich iba čítať na fórach a v knihách), a vaše ryby sa možno budú množiť (rozmnožovanie nie je ale predmetom tohto článku, preto to ďalej nerozoberáme). Pamätajte, že prenosné choroby rýb sú často fatálne aspoň pre pár jedinocov, kým liečbu započnete a nedotiahnete do úspešného konca, navyše chémia nerobí dobre rastlinám a ani slimákom.

Podceňovanie údržby akvária

V nejednom obchodnom centre nájdete okrem náradia na prácu s kovmi, drevom, všakovakých predražených LED osvetlení, aj nádrže s rybkami. Ak už musíte nakupovať niekde, kde jadro biznisu netvorí samotná akvaristika, poobzerajte sa po všetkých akváriách a sústreďte sa na vyhľadávanie chorých, prípadne mŕtvych jedincov. Len tak viete určiť, či sa predávajúci o akvária starajú dobre, prípadne či sú ryby v dobrom zdravotnom stave. Môže totiž dôjsť k situácii, kedy aj predávajúci má výborné znalosti a dobré úmysly, no dovezené ryby sú na pokraji vyčerpania, sú stresované, atď. a jednoducho by ste ich kupovať nemali. Z tohto dôvodu navštívte danú predajňu viackrát predtým, ako urobíte samotný nákup. Raďte sa s personálom. Ak sú ochotní a venujú sa vám, je to známka toho, že sa v danej oblasti vyznajú. Predávajúci nemusí vedieť všetko, no nemal by počas diskusie „tápať“. Nemajte pocit, že ak dnes nejakú rybu nevezmete, o dva či tri týždne ju už nebudete vedieť zohnať. To sa stáva iba vo veľmi špecifických prípadoch, je to veľká rarita.

Je dôležité pýtať sa aj na odporúčanú údržbu nádrže, keďže niektoré ryby, ako sú povedzme Koi kapre (chov popísaný napr. na www.japonskekoi.sk/chov-koi), produkujú enormné množstvá výkalov, Gupky sú taktiež známe svojim rýchlym metabolizmom, pričom ale malé tetry sú zas veľmi striedme a nespôsobujú, ak teda nie je nádrž prerybnená a ryby prekromované, žiadne problémy ohľadom vyššieho množstva amoniaku a príbuzných zlučenín v akváriu. Ku Koi kaprom je nutné podotknúť, že sú to vo väčšine prípadov ryby pre záhradné jazierka, no ak jazierko počas chladných mesiacov zamŕza, niektorí chovatelia svoje kapre presúvajú aspoň na krátky čas do veľkých domácich akvárií, kde úspešne prezimujú.

Záver

Cieľom tohto článku nie je poskytnúť informácie o chove konkrétnych druhov rýb, no namiesto toho sa sústreďuje na problém, kedy „každý predáva všetko“. Rybka je predsalen živý tvor a ak beriete akvaristiku aspoň trošku seriózne, dbajte na to, aby ste rybám a rastlinám vytvorili príjemné prostredie, kde môžu prežiť svoj život bez stresu. Práve preto sa v predajniach pýtajte, buďte zvedavý/á a predovšetkým uvažujte o tom, aké informácie vám predávajúci poskytuje. Seriózni asistenti chcú, aby ste u nich nielen nakúpili, ale aby ste sa do obchodu aj radi vracali, veď rybky potrebujú jesť, rastliny potrebujú hnojivo. Niekedy zas potrebujete nový filter, nové vzduchovadlo, nové osvetlenie. Ak vás niekde ignorujú, prípadne vás presviedčajú o niečom, čo sa ukáže ako nesprávne, radšej si zvoľte taḱú predajňu, kde si naozaj vaše peniaze zaslúžia! A predovšetkým zdieľajte svoje skúsenosti, raďte sa, prijímajte nové informácie takým spôsobom, aby ste sa v akvaristike zdokonaľovali. Pekne udržiavané a zdravé akvárium pôsobí príjemne, človek v ňom každý deň nájde nejaký nový detail a bude sa páčiť aj vášmu okoliu, keď k vám niekto zavíta.

Ján Hvižďák