Riadenie akvária procesorom

Zařízení slouží k ovládání světla, filtru a topení v akváriu. Pro světlo a filtr jsou k dispozici až 3 časy zapnutí a vypnutí na 1 den. Topné tělísko je ovládáno termostatem s možností nastavení po 0,1°C.

 Základní technické parametry:

Napájecí napětí: 6 - 10V st.
Proudový odběr: < 90mA
Klávesnice: 4 tlačítka
Displej: LED 6 míst (např. 3 x HD-A544D) + 3 LED diody
Měření teploty: 0°C - 99.9°C
Nastavení termostatu: 10.0°C - 35.0°C po 0.1°C ( pro každou hodinu)
Spínání světla: až 3 časy/den
Spínání filtru: až 3 časy/den
Ostatní funkce:

• zvuková signalizace stavů

• ruční zapnutí a vypnutí světla a filtru

• spínání v nule

• korekce hodin - 2.46 až + 5.32 min/měsíc

• automatická změna času letní/zimní

• kalendář do roku 2099

• zhasínání displeje v nastavenou dobu.

• kontrola poruchy topení

Deska procesoru

Deska procesoru

• signalizace překročení min. a max. teploty

Deska procesoru

• kontrola I2C sběrnice

Deska procesoru

Deska procesoru

Displej

Deska procesoru Deska displeje Teplotní čidlo

Předek Bok

Popis zapojení

 Střídavé napájecí napětí se přivádí přes usměrňovací diodový můstek (D50) a diodu (VD5) na filtrační kondenzátor (C2). Přes odpor (R5) se snímá průchod střídavého napětí nulou. Napájecí napětí je stabilizováno monolitickým stabilizátorem 7805 (NL1) na 5V. Jádrem celého zařízení je mikroprocesor 89C52 (DD1), který je řízen krystalem 11.0592MHz. K procesoru je přes 74HC573 (U4) připojena pamět M48T08 (U3) s reálným časem a vestavěnou baterií. Na adrese FFFFH je připojen obvod 74HC574 (U5) pro buzení segmentů displeje. Přes I2C (P3.4 a P3.5) sběrnici je připojen teploměr DS75, který měří teplotu vody.

Zapojení portů procesoru:

• P1.0 - Displ - A

• P1.1 - Displ - B

• P1.2 - Displ - C

• P1.3 - výstup pro zvukovou signalizaci (0 - aktivní)

• P1.4 - připojen spínač pro topení

• P1.5 - připojen spínač pro světlo

• P1.6 - rezerva

• P1.7 - připojen spínač pro filtr

• P2.0 - připojení tlačítka TL1

• P2.1 - připojení tlačítka TL2

• P2.2 - připojení tlačítka TL3

• P2.3 - připojení tlačítka TL4

• P2.4 - kontrola sepnutí topného tělíska

• P2.5 - rezerva

• P2.6 - rezerva

• P3.0 - rezerva (RXD)

• P3.1 - rezerva (TXD)

• P3.2 - přerušení od průchodu nulou

• P3.3 - rezerva (přepínání příjem/vysílání pro 485)

P3.4 - I2C sběrnice - SDA

• P3.5 - I2C sběrnice - SCL

Funkce tlačítek

Zobrazení TL1 TL2 TL3 TL4
Hlavní menu
1.Teplota zobrazení času nastavení teploty světlo zap/vyp filtr zap/vyp teplota
TL2 + TL3 = Tmin TL2 + TL4 = Tmax
2.Čas zobrazení datumu nastavení času světlo zap/vyp filtr zap/vyp hodiny
3.Datum zobrazení č. světla nastavení datumu světlo zap/vyp filtr zap/vyp datum
4.Časy světlo zobrazení č. filtru nastavení č. světla světlo zap/vyp filtr zap/vyp svetlo
5.Časy filtr zobrazení teploty nastavení č. filtru světlo zap/vyp filtr zap/vyp filter
SETUP TL1 + TL2 = SETUP setup
SETUP
1.Korekce času potvrzení -/+ korekce nastavení korekce procesor
2.Zhasínání displeje potvrzení ON - OFF - AUTO procesor
3.Čas

AUTO
potvrzení Hodina ON Hodina OFF procesor
4.Návrat na teplotu potvrzení ON - OFF procesor
5.zvuková signalizace potvrzení ON - OFF procesor
6.Topení potvrzení ON - OFF procesor
7.Reset potvrzení NO - YES procesor
Nastavení teploty
1.Provozní hod. topení ESC potvrzení RESET prov. hod. procesor
2.Teplota

min,max,0 - 24hod
ESC potvrzení teplota - teplota + procesor
Nastavení času
1.Čas ESC potvrzení hodiny + minuty + procesor
Nastavení datumu
1.Den, měsíc ESC potvrzení den + měsíc + procesor
2.Rok potvrzení rok + procesor
Nastavení časů spínačů
1.Provozní hod. světla/filtru ESC potvrzení RESET prov. hod. procesor
2.Čas zapnutí

1. 2. 3.
potvrzení hodiny + minuty + procesor
2.Čas vypnutí

potvrzení hodiny + minuty +

Seznam součástek

Deska procesoru
1. 1 ks BX1 KRYSTAL 11,0592MHz
2. 3 ks C1,C3,C13 kondenzátor SMD 100n
3. 2 ks C10,C11 kondenzátor 15n/630V
4. 1 ks C2 kondenzátor 470u/25V
5. 1 ks C4 kondenzátor 47u/25V
6. 2 ks C5,C6 kondenzátor SMD 33p
7. 1 ks C7 kondenzátor 10u/25V
8. 1 ks D50 můstek
9. 1 ks IO AT89C52
10. 1 ks SW v5.11 (xxC52 nebo xxC51 s 8KB paměti)
11. 1 ks DD2 IO 74HC00(HCT)
12. 3 ks FV1,FV2,FV4 pojistka podle zátěže
13. 2 ks HL1,HL2 LED 3mm
14. 1 ks IO 7805
15. 5 ks R1,R2,R10,R13,R19 odpor 2k2
16. 2 ks R4,R5 odpor 10k
17. 3 ks R11,R14,R20 odpor 5k6
18. 2 ks R12,R15 odpor 68R/800V
19. 1ks R2 odpor
20. 1 ks IO M48T08
21. 1 ks U4 IO 74HC573(HCT)
22. 1 ks U5 IO 74HC574(HCT)
23. 3 ks UF1,UF2,UF4 optotriak
24. 1 ks UF5 optočlen antiparalelně 2 LED
25. 1 ks VD6 dioda KAY20
26. 1 ks VD5 dioda BAV20
27. 8 ks VD1,VD2,VD3,VD4,VD7,VD8,VD9,VD10 dioda BA159
28. 3 ks VS1,VS2,VS4 triak
Deska displeje
1. 3 ks HL1,HL2,HL3 LED 3mm červ.
2. 6 ks LD1,LD2,LD3,LD4,LD5,LD6 7seg. červ. např. 3 x HD-A544D
3. 6 ks R1,R2,R3,R4,R5,R6 odpor
4. 1 ks R7 odpor
5. 4 ks TL1,TL2,TL3,TL4 tlačítko
6. 1 ks U1 IO 4051
7. 6 ks VT1,VT2,VT3,VT4,VT5,VT6 tranzistor např. KC640
8. 8 ks Rx odpor podle použitého displeje
Teplotní čidlo
1. 1 ks U1 IO SMD DS75
2. 1 ks C1 kondenzátor SMD 100n

sweb.cz/d_m_c/

mail

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

11/2002