Sinica a Erythromycin

CYANOPHYTA (SINICE)

Sinice majú veľmi jednoduchú stavbu bunky. V bunke sa dá ľahko rozlíšiť difúzne sfarbená vonkajšia vrstva (chromoplazma) a bezfarebná vnútorná plazma (centroplazma). Vonkajšia vrstva obsahuje modrozelené, žlté, oranžové, červené, modré až modrofialové farbivá. V akváriu sa obvykie vyskytujú povlaky drgaviek (Oscillatoriaceae). Šíria sa veľmi rýchlo a veľmi skoro zamoria celú nádrž. Po podklade sa pomaly pohybujú, preto ľahko zaujímajú nové stanovištia, kde sa ešte pred pár hodinami nevyskytovali. Drgavky rodu Oscillatoria žijú v sladkých aj slaných vodách, pokrývajú kamene, v prírode mokré brehy, v akváriu listy rastlín a celú vnútornú inštaláciu. V akváriu bývajú modrozelené, v silných povlakoch až čierne. Tu je pôvod akvaristického označenia obávaných drgaviek názvom "modrá riasa".

(Stanislav Frank - Sladkovodná akvaristika)

sinica sinica sinica sinica

Liek Erytromycín je len na predpis, skúsil som to u zverolekára, nebol žiadny problém len si platíte jeho plnú sumu, namiesto 19,-sk na predpis sa platí 172,50-sk. V jednom baleni je vo flaske 20 gramov prasku na pripravu 60ml suspenzie.

20g prášku Erythromycin-ratiopharm + 48ml destilovanej vody = 60ml hotovej suspenzie

5ml hotovej suspenzie obsahuje - 200mg bázy erytromycínu

1ml 40mg
5ml 200mg
15ml 600mg
30ml 1200mg
60ml 2400mg

sinica sinica sinica sinica

na 1-deň použijeme na 1L vody - 5mg bázy erytromycínu

voda v akváriu báza erytromycínu hotovej suspenzie
1L 5mg 0,125ml
20L 100mg 2,5ml
50L 250mg 6,25ml
80L 400mg 10ml
100L 500mg 12,5ml
125L 625mg 15,625ml
150L 750mg 18,75ml
200L 1000mg 25ml

sinica sinica sinica

dávkovanie -

(pred každým použitím je nutné suspenziu dôkladne premiešať)

20L akvárium 50L akvárium 100L akvárium
deň hotovej suspenzie deň hotovej suspenzie deň hotovej suspenzie
1. 100mg - 2,5ml 1. 250mg - 6,25ml 1. 500mg - 12,5ml
2. 100mg - 2,5ml 2. 250mg - 6,25ml 2. 500mg - 12,5ml
3. 100mg - 2,5ml 3. 250mg - 6,25ml 3. 500mg - 12,5ml
4. 100mg - 2,5ml 4. 250mg - 6,25ml 4. 500mg - 12,5ml
5. 100mg - 2,5ml 5. 250mg - 6,25ml 5. 500mg - 12,5ml
6. 100mg - 2,5ml 6. 250mg - 6,25ml 6. 500mg - 12,5ml
  600mg/15ml   1500mg/37,5ml   3000mg/75ml
7. odsávanie siníc/výmena vody 7. odsávanie siníc/výmena vody 7. odsávanie siníc/výmena vody
8. odsávanie siníc/výmena vody 8. odsávanie siníc/výmena vody 8. odsávanie siníc/výmena vody
9. odsávanie siníc/výmena vody 9. odsávanie siníc/výmena vody 9. odsávanie siníc/výmena vody

../7/8/9/.. deň - dávkovanie liečiva/odsávanie siníc/výmena vody - záleží

podľa zloženia akvária, použitej filtrácie, atď., môže sa vám stať, že sa

vám sinice začnú rozpadávať už na tretí deň liečenia - treba sa riadiť podľa stavu siníc a ich reakcie na liečivo

Január 2004

sinica sinica sinica sinica sinica

Dovolím si zverejniť ešte pár návodov od Stanislava Franka, ako zatočiť so sinicou, vyskúšajte.

Stanislav Frank - Sladkovodná akvaristika

CYANOPHYTA (SINICE) - Boj s nimi je ťažký, pretože nepomáha ani často odporúčané prisáľanie vody alebo zmena teploty. Mnohé druhy práve s obľubou vegetujú v teplých prameňoch. Ich rozvoju sa dá zabrániť niekoľkými prácnymi spôsobmi. Predovšetkým je to zmena svetelného spektra prikladaním rôznofarebných fólií medzi zdroj svetla a akvárium. Ďalej znížením svetelnej intenzity a hlavne neustálym mechanickým narušovaním povlakov a stálym odkalovaním zvyškov z akvária. Niekedy pomôže presvetlenie akvária infražiarovkami. Z kyselín pomáha niekedy kyselina acetylsalicylová, ktorá zastavuje rast drgaviek. Podľa veľkosti akvária necháme rozpustiť niekoľko tabliet acylpyrínu v troche vody a túto kašu rovnomerne rozlejeme po hladine akvária. Obvykle sa používa jedna tabletka na 100 l vody. Pritom sa nádrž zatieni a silno prevzdušňuje. Rozrušené lúpajúce sa povlaky drgaviek treba v nasledujúcich dňoch mechanicky odsávať hadicou. Po 3 -5 dňoch môžete postup opakovať. Väčšina dospelých rýb na kyselinu acetylsalicylovú v uvedenej dávke nereaguje. Vhodné je však správanie rýb po celý čas sledovať.

Poškodenie vyšších rastlín pri uvedenom zákroku nehrozí. Drgavky rodu Oscillatoria spoľahlivo hubia aj mnohé antibiotiká už v nízkej koncentrácii. Sú to napríklad streptomycín a tetracyklín aplikované jednorazovo v množstve 300 mg/100 1 vody, alebo oxytetracyklín (250 mg/100 1 vody), prípadne V-Penicilín (v koncentrácii 400 000 mj na 50 1 vody), podávaný opakovane počas 5 -6 dní,raz za 24 hodín vždy po jednej tabletke, 400 000 mj. Tabletky je vhodné nechať vopred rozpustiť v malom množstve vody a až mliečne belavý roztok vliať do akvária.

Tabletky V-Penicilínu vhodené priamo do akvária, totiž s chuťou požierajú vodné slimáky, ktorým väčšinou ani toto nadmerné množstvo antibiotík neublíži, ale očakávaný účinok, teda zničenie drgaviek sa nedostaví. Počas aplikácie uvedených antibiotík sa voda v akváriu sfarbí do žlta, do hneda až hnedo. Väčšinu rýb netreba odloviť. Výnimkou je použitie streptomycínu, pretože ten môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchového nervu, prípadne nekoordinované plávanie (strata rovnováhy) a úhyn rýb. Akvárium nezatieňujeme a trvale silno prevzdušňujeme.

Celková výmena vody po skončení zákroku, t. j. asi po týždni, je neúčelná a nežiaduca. Stačí postupne obnovovať vodu v akváriu bežným odkalovaním a dolievaním odstátej vody, ktorá je správne temperovaná, v časových intervaloch niekoľkých dní, ako sme zvyknutí. Žltavé sfarbenie vody sa vytratí postupne samé.

V boji proti drgavkám pomáhajú často aj slimáky a bylinožravé ryby. Súvislé porasty na rastlinách rozrušujú živorodkovité (Poeciliidae), na dne akvária pancierničkovité ( Callichthyidae ). Rastlinožravé obrnence rodu Otocinclus a Ancistrus drgavky nepožierajú. Niektoré ryby po nich dokonca hynú, lebo nadmerné množstvo drgaviek v akváriu je pre ne jedovaté. S najväčšou chuťou sa živia drgavkami mugily (Mugil), ktoré znášajú sladkú, slanú i brakickú vodu. Drgavkami silne napadnuté akvárium môžeme vyčistiť na jar a v letných mesiacoch pomocou žubrienok hrabavky škvrnitej (Pelobates fuscus). Dve až tri žubrienky dokážu očistiť celé zariadenie vrátane Iistov rastlín (napr. kryptokorýn) za týždeň tak dokonale, že neuveríte vlastným očiam. Okrem toho žubrienky hrabavky škvrnitej dobre znášajú vysokú teplotu (25 -27 C) a listy vyšších rastlín nepoškodzujú.

Pulce však nemôžeme chytať v prírode, pretože patria k chráneným živočíchom. Často sa však objavia v záhradnom rybníčku, alebo ich získame od chovateľa.

------------

Kto má záujem si prečitať maximum informácii o siniciach, odporúčam navštíviť Český web venovaný len siniciam - www.sinice.cz

A samozrejme 1 číslo časopisu Akvárium - www.klub.akva.sk/akvarium.php (Akvárium - 1. číslo (7,3 MB – 4.9.2006)

salik

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

04/2004