Příprava miniakva 12LDetaily

budulinecek
Příprava miniakva 12L
05 Máj 2009 19:02 pm
2455

Popis obrázku

Rozmíst?ní z pohledu shora ....

Nevím jestli použiji filtr, protože momentáln? provozuji již n?kolik m?síc? akva o trochu menší bez filtru a je stabilní a vše v n?m dob?e roste.
Stejn? tak si v?bec nejsem jistý tím E. jednem m? p?ebývá a tak jsem myslel že bych ho tam dal, ale na tak malé akva má dost velké listy a proti t?m kamen?m by tvo?il druhou dosti výraznou dominantu.
Jinak vycházím z rostlin které již mám a moc se m? jiné nakupovat nechce. Možná ty Cryptocoryny by stály za vým?nu za n?jaké jemnolisté, ale myslím si že Lilaeopsis to od spodu p?íjemn? proroste ....
Celé by se to m?lo p?i ?elním pohledu svažovat z pravého horního rohu do levého dolního....
Protože jsem ale na kreslení od ruky d?evo tak asi z?stanu u tohoto strohého obrázku a p?edobrazu v mé hlav? :-)

Komentáre

Žiadne komentáre

Naspäť na budulinecek