SiniceAkváriové rastliny - hnojivá, co2, pmdd, popis rastlín, pestovanie - starostlivost....

Sinice

Odoslaťod salik » 13 Sep 2003 21:12 pm

Sinice / Sinica

pekny clanok o siniciach, vela veci tam plati aj pre akvaristiku :idea:

(mne sa asi pred 2-mesiacmi objavili v akvariu, vo vrchnych castiach pod hladinou, dovod mne neznami, a teraz, po 2 mesiacoch su takmer prec, ziadne zmeny okrem vymeny 2 neonov...ak by sa ale rozsirili, plati na 100% odskusana vec - zatienit komplet akvarium na niekolko dni a zapnut vzduchovanie, bez svetla sa "rozpadnu")

Obrázok

25.8. EKOLOGIE: Skutečnost a mýty o sinicích a vodním květu
Petr Znachor

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevuje jedna poplašná zpráva za druhou o výskytu vodního květu sinic a nebezpečí hrozící lidem od těchto odporných organismů. Je to zapříčiněno především jednak nedostatkem jiných témat vhodných pro zpravodajství v "okurkové" sezóně a jednak tím, že se vodní květ sinic vyskytuje na stále větším počtu přehrad a rybníků. Často značně zkreslené zprávy démonizující tyto organismy mě přiměly k tomu, abych se pokusil stručně objasnit některá základní fakta a uvést věci na pravou míru.
Sinice jsou ve své podstatě mikroskopické bakterie schopné fotosyntézy. Bylo by chybou se domnívat, že se vyskytují jako naschvál pouze v místech, kde se zrovna chceme vykoupat. Jedná se o evolučně velmi staré organismy, které Zemi obývaly již před miliardami let. Za tu dobu stihly sinice osídlit celou řadu různých ekosystémů, kde hrají podstatnou roli a často jako jediní primární producenti představují základ potravního řetězce. Můžeme je najít prakticky všude - v moři, na ledovcích, v jeskyních, v horkých vřídlech či dokonce i ve vzduchu. Dokáží žít uvnitř kamenů v tak nehostinných krajích, jakými jsou např. Sahara nebo Antarktida. Společně s houbovými vlákny tvoří stélku lišejníků, dokáží žít v srsti ledních medvědů nebo lanochodů, a jsou tak zodpovědné za zelené až namodralé zbarvení jejich kožichu, v symbióze s vyššími rostlinami nebo některými živočichy dokáží žít i uvnitř jejich těl. Příkladů by se našla celá řada, avšak rád bych se zaměřil především na ty, které žijí ve stojatých či mírně tekoucích vodách.
Ve většině našich přehrad a rybníků se vyskytují sinice po celý rok jako přirozená součást společenstva fytoplanktonu, což je označení pro společenstvo řas a sinic, tedy organismů schopných fotosyntézy. Podstatou fotosyntetického procesu je fixace vzdušného oxidu uhličitého a produkce kyslíku. Při této fixaci dochází k přeměně anorganických látek na látky organické pomocí speciálních enzymů a energie získané ze světla. Výskyt sinic by asi zůstal před obyvatelstvem utajen, kdyby pravidelně v letním období nedocházelo k jejich přemnožení a tvorbě pouhým okem viditelného vodního květu. Vodní květ je označení pro masový rozvoj řas a sinic. Ve vodě se může projevit jako "hustá zelená kaše" která je buď homogenní, nebo jsou patrny drobné vločky či jehličky o velikosti několika milimetrů, které se mohou sdružovat až do mnoho centimetrů velkých chuchvalců. I když vodní květ nemusí být tvořen pouze sinicemi, jejich přítomnost ve vodě můžeme rozpoznat velmi snadno. Pokud naplníme vodou plastovou láhev od minerálky a necháme ji 30 minut stát, sinice se budou hromadit nahoře u hrdla láhve. To je zapříčiněno tím, že sinice obsahují plynové měchýřky, které jim napomáhají udržet se u hladiny, kde je dostatek světla a zabraňují tak sedimentaci buněk ke dnu. Složení vodního květu se liší případ od případu. Rozmanité druhové složení vodního květu jsme schopni určit teprve s použitím mikroskopu. Pro laika je překvapením zjištění, že zatímco v jedné nádrži najdeme spirálně zavinutá vlákna sinic, ve druhé zase vlákna rovná a v další třeba velké kolonie tvořené malými kulatými buňkami. Druhové složení se mění během roku, a proto při naší další návštěvě přehrady už může být ve vodě něco úplně jiného.
Hlavním příčinou vzniku hromadného vodního květu sinic je množství živin ve vodě. Většina našich přehrad a rybníků je eutrofizovaná, to znamená, že obsahují velké množství živin. Hlavním zdrojem živin v obhospodařovaných rybnících je hnojení organickými hnojivy (granule, hnůj apod.) s cílem zvýšit produkci ryb. Do přehrad se živiny dostávají splachem z povodí a také z nedostatečně vyčištěných odpadních vod. Fosfor a dusík obsažený v odpadních vodách je třeba odstranit tzv. terciálním stupněm čištění, který však u starších čističek často chybí. Proto dochází k tomu, že nedostatečně vyčištěná odpadní voda přispívá k celkovému zatížení nádrže živinami. Lidé se často domnívají, že pokles množství živin v nádrži se projeví ihned. Opak je však pravdou. I kdybychom okamžitě začali čistit odpadní vodu tak, že by žádné živiny neobsahovala, přesto by trvalo několik let, než by se nějaký efekt projevil. Navíc některé sinice mohou pomocích speciálních buněk fixovat vzdušný dusík a proto nejsou tolik závislé na jeho množství ve vodě.
Množství živin není ovšem jediným faktorem, který má vliv na vznik a množství vodního květu. Dalším důležitým faktorem je teplota. Obecně se dá říci, že sinice preferují vyšší teploty než řasy. To je také důvodem proč se vyskytují nejvíce v letní období. Tropické teploty panující v posledních dnech vytvářejí optimální podmínky pro jejich růst. Před několika dny jsem naměřil v Lipenské nádrži teplotu vody dokonce 28oC v půlmetrové hloubce nedaleko od břehu. Světlo hraje také důležitou roli v životě sinic. Často se stává, že zatímco jeden den je na nádrži silný vodní květ, druhý den je již situace příznivější a zdá se, že došlo k úbytku sinic. To může být způsobeno buď větrem, který sinice rozmíchá do celého vodního sloupce a nebo vychytralostí sinic. Pomocí plynových měchýřků, které jim usnadňují vznášení ve vodě, sinice vystoupají k hladině, kde je dostatek světla pro fotosyntézu. Bohužel po čase jich je u hladiny tolik, že vyčerpají všechny dostupné živiny. V tom okamžiku dojde k vypuštění plynových měchýřků, které prasknou vlivem intenzivní fotosyntézy a sinice se potopí do hlubších vrstev, kde je sice málo světla pro fotosyntézu, ale o to více živin. Tam se přecpou živinami k prasknutí a opět vystoupají k hladině a celý cyklus pokračuje. Dalšími důležitým faktorem, který má vliv na vodní květ sinic, je doba zdržení vody v nádrži. Pokud je například po vydatném dešti vysoký průtok, sníží se doba zdržení a sinice mohou být z nádrže vypláchnuty. I v tomto ohledu letošní počasí s dlouhotrvajícím suchem nahrává sinicím. Často bývá diskutován vliv loňských ničivých povodní na současný stav našich nádrží. Zatím nelze vynášet stoprocentní závěry, nicméně se soudí, že vlivem povodní došlo k vypláchnutí inokula (množství klidových stádií sinic) z mnoha přehrad, čímž byl posunut vznik vodních květů na pozdější období. Ty se objevují často již v červnu, avšak letos jsme v polovině července zaznamenali vodní květ pouze na 6 z 22 přehrad. V loňském roce ve stejném období byl vodní květ plně vyvinut na polovině námi sledovaných přehrad. Z aktuálních dat vyplývá, že nyní (polovina srpna) je vodní květ již plně vyvinut na mnoha našich nádržích.
Z výše uvedeného je patrné, že množství a složení vodního květu je ovlivněno mnoha faktory a jejich vzájemnými kombinacemi, což velmi ztěžuje jakékoli předpovědi jejich výskytu a také značně komplikuje náš boj s nimi. V přírodě mají samozřejmě své nepřátele, ale za dlouhou dobu své existence si našly způsob, jak jim uniknout. Hlavním konzumentem sinic je filtrující zooplankton (sem patří i známé dafnie, korýši, vířníci a podobná havěť), který se sinicemi živí. Ten může účinně odstranit sinice v počáteční fázi jejich vývoje. Jakmile ale dojde k namnožení sinic, ani zooplankton s nimi nic nezmůže. Sinice prostě dosáhnou takových rozměrů, že je zooplankton nedokáže pozřít. Ještě ke všemu se zdá, že mu vlastně sinice ani moc nechutnají a mnohem raději dává přednost menším a zřejmě i výživnějším řasám. Pokud je v nádrži velké množství ryb živících se planktonem, zooplankton je natolik zdecimován, že i kdyby chtěl, na účinné odstranění sinic je ho prostě málo. Efekt vysazování dravých ryb jako nástroje boje proti sinicím je založen na omezení počtu "planktonožravých" ryb, což má za následek podpor zooplanktonu v jeho bohulibém díle. Existují i býložravé ryby, které mohou konzumovat přímo vodní květ, ale bylo prokázáno, že dávají stejně jako zooplankton přednost jiné potravě. Pouze v případě nouze se dočasně uchylují ke konzumaci vodního květu, který jim ovšem slouží jako nejnutnější potrava k překlenutí nepříznivého období. Další možností boje proti sinicím jsou speciální viry, které napadají pouze sinice. Nazývají se cyanofágy a jejich výzkum je teprve v počátcích. Cyanofágové infekce se projevují přítomností modrých skvrn na hladině v jinak zeleném vodním květu, což indikuje jeho rozklad, při kterém dochází k uvolňován modrého barviva do vody. V roce 2002 byl zaznamenán podobný virus na nádrži Nové Mlýny, letos zprávy hovoří o jeho výskytu v přehradě Hracholusky. I když doposud nejsou známy všechny okolnosti vzniku takovéto infekce a není jisté, zda-li by virus z jedné přehrady účinkoval i v přehradě druhé, jedná se o velmi perspektivní způsob odstraňování vodního květu z nádrží. Menší nádrže, koupaliště a bazény lze sice již dnes ošetřit přípravkem, který sinice dokáže zahubit, ale přesto se jeho použití příliš nedoporučuje. Kromě toho, že nadměrná aplikace podobného přípravku ve snaze co nejsnadněji se zbavit vodního květu představuje zátěž pro životní prostředí, dochází při odumírání vodního květu k uvolňování toxických látek do vody a ohrožení zdraví obyvatel.
To je také hlavní důvod, proč je vlastně hromadný výskyt sinic tak nebezpečný. Sinice mohou produkovat celou řadu toxických látek, které ohrožují zdraví lidí. Když je sinic málo, je i množství těchto toxických látek ve vodě malé, ale jakmile dojde k přemnožení sinic, koncentrace jedovatých látek stoupají. Jedovaté látky produkované sinicemi tzv. cyanotoxiny mohou způsobovat různé alergie a ekzémy, vážně poškozovat játra, působí toxicky na nervové buňky, mohou spouštět rakovinné bujení a mají celou řadu dalších účinků na lidský organismus. V případě koupání ve vodě zamořené sinicemi dochází k jejich kontaktu s kůží a sliznicemi. To může způsobovat a často také způsobuje různá podráždění a alergické reakce, avšak v žádném případě nedojde k poškození jater nebo ke vzniku rakoviny. K tomu aby se škodlivé účinky na lidské zdraví projevily, se musí cyanotoxiny do organismu nejdřív dostat. K tomu dochází nejčastěji náhodným požitím kontaminované vody. Většina plavců však k uhašení žízně nepoužívá vodu, ve které se koupe, ale raději konzumuje jiné druhy nápojů. Proto pokud člověk nevypije najednou velké množství vody se sinicemi nebo nepije tuto vodu opakovaně, nehrozí mu velké nebezpečí. Ovšem na druhou stranu tuto hrozbu nelze podceňovat, jak ukazuje případ, který se stal v brazilském Caruaru. Pacientům na dialyzační jednotce v místní nemocnici byl intravenózně podán dialyzát pocházející z nedostatečně upravené vody obsahující sinice. Následky byly děsivé. U všech 126 pacientů se projevily příznaky poškození jater a v konečném důsledku došlo k úmrtí 60 pacientů. Tento incident je doposud jediný zaznamenaný případ, kdy došlo k akutní otravě cyanotoxiny s fatálními následky, které byly způsobeny tím, že se oslabeným pacientům na dialýze dostalo do organismu intravenózně najednou velké množství toxických látek. V ostatních případech akutní otravy zpravidla nedochází k úmrtí postižených lidí. Po celém světě jsou však známy stovky případů otrav hospodářských i divokých zvířat, ke kterým došlo v důsledku napájení zvířat ze zdrojů kontaminovaných sinicemi. U lidí mnohem spíše než akutní otrava přichází do úvahy otrava chronická, kdy lidi pravidelně konzumují pitnou vodu obsahující malé množství cyanotoxinů. Výzkum provedený v nedávných letech prokázal, že při nevhodném či nedostatečném způsobu úpravy vody ve vodárnách se tyto látky mohou dostat až do pitné vody. Po tomto zjištění byly některé úpravny vyřazeny z provozu a v současné době se rozjíždí monitorovací program, který by měl snížit riziko spojené s cyanotoxiny v pitné vodě na minimum. V rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje v AV ČR S 601 7004 "Řízení kvality vody v údolních nádržích" uděleného Hydrobiologickému ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, jehož jsem zaměstnancem, probíhá již několik let výzkum zaměřený na problematiku vodních květů. Případné dotazy týkající se dané problematiky je možné směřovat na mojí emailovou adresu nebo telefon (znachy@hbu.cas.cz, 38 777 58 84).

Mgr. Petr Znachor
Hydrobiologický ústav AV ČR
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice
tel: 604 314 751 nebo 38 777 58 84
email: znachy@hbu.cas.cz
Obrázok používateľa
salik
Site Admin
 
Príspevky: 2860
Obrázky: 52
Založený: 07 Jún 2002 19:06 pm
Bydlisko: Sväty Jur

Reklama

Re: Sinice

Odoslaťod zabo » 14 Sep 2004 15:13 pm

"zatienit komplet akvarium na niekolko dni" - co s rybami? preziju to v pohode?
zabo
 
Príspevky: 21
Založený: 24 Apr 2004 10:42 am

Re: Sinice

Odoslaťod pernik » 14 Sep 2004 17:37 pm

ryby v podstate to svetlo moc nepotrebuji. ty maji rady velky stin
pernik
 
Príspevky: 145
Obrázky: 5
Založený: 08 Feb 2004 22:39 pm

Re: Sinice

Odoslaťod salik » 15 Sep 2004 11:02 am

Obrázok používateľa
salik
Site Admin
 
Príspevky: 2860
Obrázky: 52
Založený: 07 Jún 2002 19:06 pm
Bydlisko: Sväty Jur

Re: Sinice

Odoslaťod Raviolka » 16 Sep 2004 10:00 am

pernik napísal:ryby v podstate to svetlo moc nepotrebuji. ty maji rady velky stin

To je fakt. Minulý týden jsem zatemnila jedno miniakvárium právě kvůli invazi sinic, nechala jsem odkrytou jen část přední stěny a ryby byly naprosto spokojené. Přestaly se lekat a bylo vidět, že jim to vyhovuje. Včera jsem tam zase pustila světlo a je vše při starém :x
Obrázok používateľa
Raviolka
 
Príspevky: 2578
Obrázky: 68
Založený: 18 Feb 2004 15:06 pm
Bydlisko: Ostrava

Re: Sinice

Odoslaťod Atilla » 16 Sep 2004 11:11 am

treba pouzit UV lampu
Obrázok používateľa
Atilla
 
Príspevky: 648
Založený: 25 Mar 2003 16:24 pm

Re: Sinice

Odoslaťod sokkyp » 16 Sep 2004 12:35 pm

UV lampa posluzi ako doplnok, nie ako vseliek.
Vlastne skusenosti.
Obrázok používateľa
sokkyp
 
Príspevky: 83
Obrázky: 21
Založený: 06 Okt 2003 12:29 pm
Bydlisko: Nitra

Re: Sinice

Odoslaťod Peter » 17 Sep 2004 05:31 am

Ako dlho treba aby bolo zatienene? Mal som dva dni a nepomohlo...
Peter
 
Príspevky: 470
Obrázky: 23
Založený: 29 Nov 2002 23:37 pm

Re: Sinice

Odoslaťod Raviolka » 17 Sep 2004 09:56 am

Dva dny jsou málo. Doporučuje se tuším aspoň 3 dny kompletně zatemnit a potom asi 5 dní částečné tmy. Já jsem úplně zatemnit nechtěla, nechala jsem akvárium v šeru 10 dní a problém to vyřešilo. Pomohly i neritiny, moje zamilované likvidátorky řas.
Jinak je dobré zavést vzduchování nebo silnou filtraci - sinice nemají rády pohyb vody. A rozhodně neměnit vodu - když ano, tak dolít destilku nebo hodně měkkou vodu.
Obrázok používateľa
Raviolka
 
Príspevky: 2578
Obrázky: 68
Založený: 18 Feb 2004 15:06 pm
Bydlisko: Ostrava

Re: Sinice

Odoslaťod pavelba » 17 Sep 2004 12:39 pm

Pomohly i neritiny

Čo sú to neritiny?
Obrázok používateľa
pavelba
 
Príspevky: 51
Obrázky: 1
Založený: 26 Dec 2003 16:38 pm
Bydlisko: Ba

Re: Sinice

Odoslaťod Raviolka » 21 Sep 2004 12:18 pm

pavelba napísal:Čo sú to neritiny?

Jsou to šneci - doporučuju je každému. Likvidují řasy naprosto spolehlivě a navíc, jsou nádherné :D
http://www.sweb.cz/maniakva
Obrázok používateľa
Raviolka
 
Príspevky: 2578
Obrázky: 68
Založený: 18 Feb 2004 15:06 pm
Bydlisko: Ostrava

Re: Sinice

Odoslaťod Phantom » 29 Jan 2005 12:56 pm

gallery/image_page.php?&image_id=897
gallery/image_page.php?&image_id=896
Je to sinica alebo nieje?Mozem to dat skrabkou dole alebo nie?Chystam sa teraz vodu menit mozem alebo mam radsej pockat az mi to zmizne??

Rozmyslal som ze to dam teraz skrabkou dole odsajem a akvarium zakryjem lenze si myslim ze ani to by nepomohlo mozna ten tyzden by to bolo ok ale potom by sa mi to navratilo :( svietim sun glo,flora glo,narva oceanic nature,narva oceanic light celkom to je 120 watt na 200litrov(cisty objem) problem je vtom ze naraz som svietil len dva dni vzniklo mi toto okrem toho zacalo sa darit vklasocniciam.Mam tam echynodorusy,vallisnerie hnojim florenou a teraz zacinam este hnojit florentom pridavam co2(tlakova bomba).
Obrázok používateľa
Phantom
 
Príspevky: 422
Obrázky: 2
Založený: 18 Máj 2004 20:55 pm
Bydlisko: Banská Bystrica

Re: Sinice

Odoslaťod salik » 29 Jan 2005 20:33 pm

Phantom napísal:..Je to sinica alebo nieje? Mozem to dat skrabkou dole alebo nie?...
...to sinica nebude, kludne to zoskrab
Obrázok používateľa
salik
Site Admin
 
Príspevky: 2860
Obrázky: 52
Založený: 07 Jún 2002 19:06 pm
Bydlisko: Sväty Jur

Re: Sinice

Odoslaťod SoRex » 29 Jan 2005 21:44 pm

salik napísal:...to sinica nebude, kludne to zoskrab


... to bude sinice, ale klidně ji seškrab.
Obrázok používateľa
SoRex
 
Príspevky: 749
Obrázky: 57
Založený: 07 Mar 2004 15:38 pm
Bydlisko: Praha

Re: Sinice

Odoslaťod Phantom » 29 Jan 2005 23:25 pm

Uz som ju zoskrabal-odsal:)
Obrázok používateľa
Phantom
 
Príspevky: 422
Obrázky: 2
Založený: 18 Máj 2004 20:55 pm
Bydlisko: Banská Bystrica

Re: Sinice

Odoslaťod jim » 02 Okt 2005 19:54 pm

Raviolka napísal:Dva dny jsou málo. Doporučuje se tuším aspoň 3 dny kompletně zatemnit a potom asi 5 dní částečné tmy. Já jsem úplně zatemnit nechtěla, nechala jsem akvárium v šeru 10 dní a problém to vyřešilo. Pomohly i neritiny, moje zamilované likvidátorky řas.
Jinak je dobré zavést vzduchování nebo silnou filtraci - sinice nemají rády pohyb vody. A rozhodně neměnit vodu - když ano, tak dolít destilku nebo hodně měkkou vodu.


Rav, to znamená, že po tých 3 dňoch úplnej tmy (mám na akvárku 2 deky :D ) tých ďalších 5 dní čiastočnej tmy mám ako chápať? Stačí tak že akva ničím nezatienim ale len nezapnem osvetlenie? Alebo ho mám čo ja viem do polovice zakryť dekou??? Diki
Obrázok používateľa
jim
 
Príspevky: 207
Obrázky: 33
Založený: 15 Jan 2005 22:35 pm
Bydlisko: Martin (teraz UK)

Re: Sinice

Odoslaťod Raviolka » 03 Okt 2005 14:30 pm

Mohlo by stačit nezapnout osvětlení - pokud je akvárium dost daleko od okna. Nebo osvětlení zapneš, ale nějak ho přistíníš... to už si musíš poradit sám :wink:
Jinak nikde není psáno, že to zabere. Je to jen jedna z metod; někdy pomáhá i pravý opak, tj. přidat světlo.
Obrázok používateľa
Raviolka
 
Príspevky: 2578
Obrázky: 68
Založený: 18 Feb 2004 15:06 pm
Bydlisko: Ostrava

Re: Sinice

Odoslaťod basi » 04 Okt 2005 09:30 am

čo myslíte, ako zvládnu Erythromycin krevetky Japonici?...treba ich odloviť, alebo im to neublíži?
basi
 
Príspevky: 208
Obrázky: 65
Založený: 23 Jan 2004 16:06 pm
Bydlisko: BA

Re: Sinice

Odoslaťod basi » 11 Okt 2005 11:03 am

Kto má zaujem o čerstvý Erythromycin?..mám jeden volný
basi
 
Príspevky: 208
Obrázky: 65
Založený: 23 Jan 2004 16:06 pm
Bydlisko: BA

Re: Sinice

Odoslaťod salik » 22 Okt 2005 20:09 pm

basi napísal:čo myslíte, ako zvládnu Erythromycin krevetky Japonici?...treba ich odloviť, alebo im to neublíži?

..s krevetkami nebol problem, tvoje skusenosti?
Obrázok používateľa
salik
Site Admin
 
Príspevky: 2860
Obrázky: 52
Založený: 07 Jún 2002 19:06 pm
Bydlisko: Sväty Jur

Re: Sinice

Odoslaťod jim » 22 Okt 2005 20:53 pm

Tak po úspešnej (klop klop) liečbe tmou som sa zbavil sinice aj ja.

Akva som na 4 dni úúúplne zatemnil (2 deky) :D a potom asi ešte 4-5 dní čiastočnej tmy (postupne som odhŕňal deku z akva) :D a sinice zmizli na 100% .
Avšak neviem povedať či zmizli dlhodobo, lebo týždeň na to som prerábal celé akva...

Musím však povedať že rastliny túto "liečbu" zvládli perfektne, len zopár zožltnutých listov. A tiež som sa zbavil, ale asi len krátkodobo rias.

Takže keď budem mať v budúcnosti problém so sinicami či riasami, nasadím "tmu" a je to :D 8)

Vivat tma!
Obrázok používateľa
jim
 
Príspevky: 207
Obrázky: 33
Založený: 15 Jan 2005 22:35 pm
Bydlisko: Martin (teraz UK)

Re: Sinice

Odoslaťod lubos » 24 Okt 2005 14:13 pm

Čo by ste mi poradili na tento zázrak :oops:
gallery/image_page.php?&image_id=5672
Obrázok používateľa
lubos
 
Príspevky: 18
Obrázky: 31
Založený: 23 Máj 2003 10:04 am
Bydlisko: Bratislava

Re: Sinice

Odoslaťod basi » 24 Okt 2005 15:15 pm

salik napísal:..s krevetkami nebol problem, tvoje skusenosti?

ešte som to neskušal, tak preto sa pre istotu pýtam, lebo ak by kvôli tomu skapali tak by to bola drahá liečba...

čo sa týka priebehu mojej sinice, tak po týždnovom zatienení sinica zmizla, ale po cca. 2 týždnoch sa vrátila..takže asi sa nevyhnem liečbe s Erythromycinom.. :-( ...ale počkám kým bude sinice viac...alebo netreba čakať?
basi
 
Príspevky: 208
Obrázky: 65
Založený: 23 Jan 2004 16:06 pm
Bydlisko: BA

Re: Sinice

Odoslaťod Pštros » 29 Dec 2005 16:58 pm

lubos napísal:Čo by ste mi poradili na tento zázrak :oops:

Ja som mal niečo podobné. Držalo sa to len pri skle ale ked som pridaval Aquaclay, premiesal som tu vrstvu so strkom a zacalo sa to tahat hore po skle a horizontalne po strku. Najprv som sa zlakol, ze budem musiet kupovat jedno balenie erytromicinu denne (mam 400l). Potom som sa docital, ze pomoze aj zatemnenie akva. Tak som vyskusal. 4 dni uplne zatemnene dekou a dalsie 4 deka dola, ale bez svietenia.
Vysledok ani bodka sinice... ryby to zvladli v pohode, rastlinky vacsinou tiez.
Uvidime, ci sa vrati, ale dufam, ze uz nie. Este jedna vec. Po cely cas som mal zapnuty UV sterilizator.

Tak dufam, ze je po sinici...
Obrázok používateľa
Pštros
 
Príspevky: 845
Obrázky: 23
Založený: 08 Mar 2004 09:37 am
Bydlisko: Kežmarok

Ďalšia

Naspäť na Akváriové rastliny

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.