AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ HNOJIVA MN-400

 Bloková schéma:

davkovac-schema

Základ dávkovača je peristaltická pumpa:

davkovac davkovac davkovac

 Jedná sa o hadičku umiestnenú v kruhovom telese, kde sa otáča rotor s dvoma valčekmi, ktoré stlačením a posúvaním sa po hadičke z nej vytláčajú jej obsah.

Rotor otáča sprevodovaný motorček do pomala aby čerpanie a dávkovanie hnojiva bolo pomalé - aby sa jednalo o kvapkanie hnojiva z hadičky do akvária.

Motorček ovláda elektronika, ktorá zabezpečuje regulovanie dávkovania hnojiva. Elektronika reguluje čas, prípadne aj rýchlosť otáčania motorčeka - tým je nastavená jedna mikrodávka hnojiva.

Adaptér to celé napája a je dimenzovaný podľa motorčeka.

Spínacie hodiny - tu je nastavených niekoľko časov spínania, podľa toho koľko mikrodávok hnojiva tvorí naša požadovaná denná dávka hnojiva.

V praxi to znamená, že ak jedna mikrodávka je 0,5ml a chceme dávkovať 2ml hnojiva denne, tak na spínacích hodinách nastavíme 4 časy zopnutia rovnomerne rozložené počas dňa. Pri každom zopnutí napájania elektronika spustí motor na pár sekúnd, presne toľko aby stihol nakvapkať do akvária 0,5ml hnojiva.

Teraz si asi väčšina čitateľov kladie otázku: Kde sa dá zohnať taká peristaltická pumpa, prípadne to všetko. Riešenie je dosť jednoduché a prakticky zadarmo: Z pokazenej atramentovej tlačiarne. Z pokazenej atramentovej tlačiarne získame peristaltickú pumpu, motor s prevodmi a prípadne aj napájač - adaptér. POZOR nemá ju každá atramentová tlačiareň.

davkovac

Pokazenú atramentovú tlačiareň - ktorú sa neoplatí opravovať, lebo cena opravy môže aj prevýšiť cenu novej, možno zohnať v servise, alebo na inzerát výmenou za niečo. Peristaltická pumpa je tu použitá na odsávanie atramentu pri čistení trysiek. Motorček môže byť krokový - ak z neho vedú viac ako tri vodiče, alebo "obyčajný" lineárny - väčšinou dva vodiče.

Krokový motorček potrebuje zložitejšiu elektroniku na jeho ovládanie, ale umožňuje presne riadiť rýchlosť, smer a krokovať otáčanie. Naproti tomu lineárny motorček nepotrebuje riadiacu elektroniku, ale len jednoduchý časovač (napr. z obvodom 555), ktorý ho zopne na nastavené sekundy. Preto by som odporúčal, elektronicky nezdatným konštruktérom, použiť lineárny motorček, ktorý je možno získať prípadne aj s prevodmi napríklad z rôznych hračiek.

Dá sa to všetko aj kúpiť, ale potom sa takáto stavba už moc neoplatí. Motorčeky aj peristaltickú pumpu na ručný pohon kľukou som videl v modelárskom obchode v Auparku BA. Motorček bez prevodov 95,-Sk, pumpa 170,-Sk. Motorčeky s prevodmi napr.www.acdc-audio.cz 300-370,-Ck.

Pre väčšinu akvaristov neelektronikov, bude teda problem tá elektronika. Bohužiaľ nemožno dať jednoduchú univerzálnu schému, lebo je veľmi závislá od konkrétneho typu motorčeka. Uvediem iba dva príklady riešenia:

schema

 Toto zapojenie som použil na riadenie unipolárneho krokového motora, ktorému stačilo aj 5V. Vyžaduje to ale naprogramovať mikrokontrolér PIC. Je to nevhodné pre bipolárne krokové motory.

schema c.2

 Toto zapojenie je vhodné pre lineárne motorčeky na 12V. Pre motorčeky s menším napätim treba zaradiť ďalší stabilizátor (option). Tlačidlo Štart slúži na ručné spustenie dávkovania pri zapnutom napájaní - slúži na úvodné naplnenie hadičiek až po akvárium - nie na nastavenie dávkovania, pretože ručne spustené dávkovanie má máličko kratší čas ako automaticky pri zapnutí napájania. Dávkovanie treba nastaviť vypínaním a zapínaním napájania. Podržaním tlačidla Štart ide motorček stále.

V tlačiarni je tá pumpa sprevodovaná do pomala, ale málo (je stále dosť rýchla) pre naše potreby. Spomaliť ju mechanicky prerobením prevodov je náročnejšie. Jednoduchšie je spomaliť motor elektronicky. U krokového motora vec programu a pre lineárne motorčeky navrhujem toto:

schema c.3

 Je to predchádzajúca schéma doplnená o ďalší časovač, ktorým sa regulujú otáčky motora.

S elektronikou pre konkrétne prípady sa môžete na mňa obrátiť: saki@saki.sk

Ja som použil krokový motorček s prevodmi z pokazeného skenera:

davkovac davkovac

 Mechanicky som ho skombinoval s pumpičkou, spravil jednoduché elektronické ovládanie a oživil prototyp.

 Funguje to výborne. Tá peristaltická pumpa je taká kvalitná, že nepotrebuje odvzušňovať, lebo nasaje tekuté hnojivo aj do prázdnych hadičiek. Kvapalina nemôže prúdiť naspäť, lebo je hadička stále stlačená valčekom. Hnojivo mi vytlačí aj 1,5m vysoko - viac som neskúšal, lebo to mi bohate stačí, aby som to celé mal pod akváriom. Do akvária ide iba hadička zakončená nad hladinou nad ústim filtra - teda kvapkám hnojivo do prúdu vody.

 Nakoniec som to zabudoval do krabičky:

davkovac davkovac davkovac

 PS: MN-400 znamená Menej Než 400,-Sk. Toľko ma to celé vyšlo. Najdrahšie sú tie spínacie hodiny 200,-Sk v akcii, krabička 70,-Sk a súčiasky, ktoré som kupoval do 130,-SK. Adaptér je starý z niečoho (na burze by stál stovku).

Spracoval Ing. Takáč, saki@saki.sk

Diskusia k článku - www.akva.sk/viewtopic.php?t=4073

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

04/2006