UV - sterilizátor


  Najznámejším zdrojom ultrafialového svetla je slnko. Slnečnému svetlu sa už oddávna pripisuje schopnosť zastaviť rozmnožovanie infekcií a mikroorganizmov. Ultrafialové svetlo, známe ako UV, je jednou s energetických pásiem v elektromagnetickom spektre. V tomto spektre sa UV nachádza medzi viditeľným svetlom a röntgenovým žiarením. Čím je kratšia vlnová dĺžka, tým je väčšia produkcia energie, preto UV svetlo má menej energie ako röntgenové lúče a viac ako viditeľné svetlo. UV oblasť sa skladá zo štyroch hlavných častí.

Elektromagnetické spektrum:

Elektromagnetické spektrum
UV oblasť je zložená so štyroch podskupín: UV vo vákuu, UV-C, UV-B, a UV-A. Štandardnou jednotkou na meranie vlnovej dĺžky je nanometer (nm). Jeden nanometer je 10-9 metra. (tabulka - www.energo-chm.sk)

Elektromagnetické spektrum - rozšírená škála ultrafialového žiarenia:
Elektromagnetické spektrum

Vrstva UV-A (310-400 nm) sa používa v lampách na opaľovanie.
UV-B (280-310 nm) a UV-C (200-280 nm) sú vrstvy, ktoré majú vlnovú dĺžku, ktorá je najvhodnejšia na ničenie baktérií. Vlnová dĺžka, ktorá je najefektívnejšia na deštrukciu mikrorganizmov je okolo 254nm. Pod 200 nm nastávajú vhodné podmienky na tvorbu ozónu. Keďže vo väčšine prípadov ide hlavne o zničenie mikrobiologickej kontaminácie, je vhodné použiť rozpätie medzi 200-300 nm.

UV - sterilizátor UV lampa UV - sterilizátor

UV svetlo je vyžarované pri prechode elektrického výboja cez pary ortuti medzi dvomi elektródami, ktoré sa nachádzajú v kremennom kryte lampy. Štandardné lampy na opaľovanie sú povrstvené fosforom, ktorý prepúšťa len malé množstvo UV, ale premieňa väčšinu energie na viditeľné svetlo. Naopak, kremenný kryt na lampách na ničenie baktérií umožňuje prechod až 93% UV svetla.

UV-schéma

UV dezinfekčné systémy sú unikátne zariadenia, využívajúce proces ultrafialového žiarenia na odstraňovanie baktérií, plesní, vírusov, zákalov vody a rias bez použitia ohrevu alebo chemikálií. Sú vhodné k použitiu tak pre sladkovodné aj morské akvária. Je to metóda ktorá absolútne neškodí životnému prostrediu. Mimo prístroj sa dostane len viditeľné svetlo. Prístroj je možno použiť i vo voľnej prírode ako je napríklad záhradný rybníček alebo bazén, vlastne všade tam kde sa vyžaduje voda zbavená mikroorganizmov. V zime sa ale musia UV sterilizátory chrániť pred mrazom.

UV - sterilizátor UV - sterilizátor


Voda sa nasáva sacím filtrom alebo čerpadlom a pri návrate do akvária prechádza UV sterilizátorom, poprípade môžme UV prístroj zapojiť len na samostatnú hadicu s čerpadlom. Pokiaľ by ste ožarovali celé akvárium trubicou umiestnenou napríklad nad akváriom, nebolo by to k ničomu lebo voda veľmi silne pohlcuje žiarenie. Preto všetky UV lampy používané v akvaristike sú v púzdre cez ktoré je vedená voda. UV - sterilizátor má dvojitý plášť skla, ktorým je vedená voda v vzdialenosti 4 mm pozdĺž žiariča UV. Pracuje tak že mikroorganizmy, riasy, baktérie vystaví smrtiacemu UV-svetlu, ktoré ovplyvní stavbu ich DNA, zabráni ich množeniu a tým efektívne sterilizuje vodu. Tým zabránime ich tvoreniu už v počiatku a vyhneme sa napr. rôznym onemocneniam rýb. UV sterilizátor samozrejme nie je všeliek ale napríklad v prípade zavlečenia choroby do akvária novými rybami nám liečenie urýchli a akvárium sa skôr stabilizuje ako len pri použití klasických liečiv. UV - svetlo, napriek tomu, že ničí mikroorganizmy, nemá žiaden negatívny vplyv na ľudský organizmus alebo kvalitu produkovanej vody. Čím dlhšiu dobu preteká voda prístrojom, tím väčšia je dávka ultrafialového žiarenia a v dôsledku toho je väčšie percento odstránenia zárodkov. Krátkodobé ožarovanie vody nemá význam. Ožiarené a tým usmrtené budú len tie mikroorganizmy, ktoré obsahuje pretekajúca voda - tým pádom nitrifikačné baktérie, usadené vo filtri, na dne nádrže alebo rastlinách sa nedostanú do kontaktu s UV. "Predávkovanie" UV žiarením nie je možné lebo voda nemôže ultrafialové svetlo akumulovať ani transportovať. Pri činnosti UV sterilizátora nie sú potrebné žiadne chemikálie a nie sú ani dávkované do vody. Neovplivňuje pH, ani chemické zloženie vody. Prístroj by mal byť trvale zapnutý. Zapínaním a vypínaním sa skracuje životnosť lampy. Pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu krytu UV, je použiteľné prakticky celoživotne.

pôsobenie UV-sterilizátora

  Výkon UV 90% účinnosť 99% účinnosť pre akva. do
5 Watt        
8 Watt 1400mW      
10 Watt 1900mW 300l/h 175l/h 350L
11 Watt 3200mW     400L
15 Watt 3600mW 450l/h 250l/h 600L
25 Watt 5200mW     1000L
30 Watt 9000mW 950l/h 500l/h 1500L
36 Watt 14000mW 2000l/h 1200l/h 6m3
55 Watt 17000mW     30m3
75 Watt 25000mW 4000l/h 2500l/h  

• údaje o percentuálnej úspešnosti žiarenia sa u rôznych výrobcov môžu dosť líšiť, tu záleží od použitej technológie výroby a typu lampy

• čím nižší počet watov má UV žiarič, tým je nižšia jeho účinnosť

• v prípade potreby je možné zapojiť/skombinovať aj viacero UV prístrojov za sebou

• dĺžka životnosti UV lampy je závislá od konkrétneho typu lampy a jej výkonu, väčšinou to býva 8000h čiže približne rok trvalej prevádzky


Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

03/2003